Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 4991 uppsatser innehållade ordet violence.

 1. 1. Movement towards socioecological change: The case of Ecosomatics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Wilma Lagerman; [2024-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several scholars both within and outside the field of human ecology argue that the perceptual human-nature divide contributes profoundly to patterns of unsustainability and weak sustainability visible in the world today. Deliberately engaging in conscious bodily-felt contact with the natural environment is suggested to uncover appropriate, embodied angles to approaching ecology and the environmental crisis. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linda Melander; [2024-03-15]
  Nyckelord :men`s violence against women; social workers; Sweden; women`s rights; emotions; discretion; street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : Men`s violence against women is a global problem and it is something that has existed for many years. It is a problem that many human rights organizations highlight and that the Women`s Convention works to abolish all forms of discrimination against women. LÄS MER

 3. 3. “Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” En kritisk diskursanalys av Sveriges nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor (2022)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Gabriella Abdulahad; [2024-03-15]
  Nyckelord :Sverige; Mäns våld mot kvinnor i nära relationer; diskurs; diskursanalys; genus; hegemonisk maskulinitet; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : Combating men’s violence against women has long been on the political agenda in Sweden and has intensified over the years. A national violence prevention program in the area of men’s violence against women has been in place since June 2022. LÄS MER

 4. 4. Hade hon sett OK ut hade hon fått våldta mig hårt! - Om framställningen av kvinnliga sexualförbrytare och deras brott på forumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elsa Cedergren; [2024-03-04]
  Nyckelord :female; sexcrime; offender; flashback; discourse analysis;

  Sammanfattning : This study aims to widen the known information about how female sexual offenders are depicted in online-forums, specifically the Swedish online-forum Flashback. The research questions that guided this study were as follows; 1) How female sexual offenders are depicted on Flashback as well as 2) How female sexual offenders’ crimes are constructed on Flashback. LÄS MER

 5. 5. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
  Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

  Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER