Sökning: "repressive measures"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden repressive measures.

 1. 1. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
  Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

  Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER

 2. 2. Constructing Spaces of Intervention in Gothenburg's Urban Periphery; The production of “vulnerable areas” in the City’s official documents

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Melissa Lennartsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Vulnerable areas; urban policy; place-making; advanced urban marginality; safety security nexus; neoliberalism; Gothenburg;

  Sammanfattning : This study explores the construction of the “vulnerable area” by critically analyzing the assumptions, representations, and discourses that inform official documents targeting such neighborhoods. By conducting a qualitative content analysis on local policy produced in the City of Gothenburg, this thesis finds that such texts – through their imagination of space – produce “vulnerable areas” as spaces of intervention in need of extraordinary treatment. LÄS MER

 3. 3. Från massbrottssamhälle till gängbrottssamhälle - Den kriminalpolitiska utvecklingen illustrerad med en diskursanalys av preventiva tvångsmedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Anghelina; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; preventiva tvångsmedel; hemliga tvångsmedel; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk kriminalpolitik har de senaste decennierna präglats av en ökad tendens till repressionshöjningar, vilket åskådliggörs bland annat av att svensk strafflagstiftning har varit föremål för utvidgning sedan slutet av 1900-talet. Tendensen har benämnts den straffande vändningen, kännetecknad av alarmism och populism. LÄS MER

 4. 4. Vilka orsakar problemen? : En kvalitativ studie om användningen av cylindermodellen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Ellen Tengvall; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Research shows that police methods which aim to systematically focus on people, places and crimes that has been pointed out to be of a high-risk nature have yielded positive results in crime prevention. Furthermore, research shows that there is a relatively small percentage of those who commit crimes that account for a large percentage of the total crimes. LÄS MER

 5. 5. Nolltolerans mot ungdomsbrottslighet - Hårdare tag till följd av det ökade våldet eller en övertro till repressiva åtgärder?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Håkansson; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; unga lagöverträdare; särbehandling; betryggande övervakning; häktning; LVU; SoL; LUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågor om brottslighet står högst upp på agendan bland Sveriges politiker och tidningsrubriker avlöser varandra med nyheter om de kriminella gängen och skjutvapenvåldet. Uppfattningen är att brottsligheten går ner i åldrarna, blir grövre och att kriminella gäng rekryterar unga personer för att utföra allvarliga brott. LÄS MER