Sökning: "criminal law"

Visar resultat 1 - 5 av 1127 uppsatser innehållade orden criminal law.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Företags brottssubjektstatus : En analys av straffrättens begreppsliga och ideologiska horisonter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karwan Osmani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Representation of the “Other” - Discourse of female circumcision in the Journal for Midwives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna-Kaisa Dele; [2020]
  Nyckelord :female genital mutilation cutting; FGM FGC; postcolonialism; midwifery; critical discourse analysis; representation; female circumcision;

  Sammanfattning : This thesis studied the representation of female circumcision by analysing 32 articles published during the 21st century in The Journal for Midwives, the union journal of the Federation of Finnish Midwives. With critical discourse analysis, through post-colonial feminist theory, the thesis researched the ways the journal is contributing to the creation of readers’ bias regarding circumcised women and their sexuality. LÄS MER

 4. 4. #MeToo, Men’s Sexual Violence against Women and the Chilling Effect of Defamation Lawsuits: A Feminist Critique of the Swedish Criminal Justice System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Damström; [2020]
  Nyckelord :#MeToo; Men s Sexual Violence against Women; Defamation; Swedish Criminal Justice; Feminist Critique; Freedom of Expression; International Human Rights Law; Women s Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : #MeToo became in 2017 a strong and successful movement in Sweden where women exercised their freedom of expression to question structural injustice and men’s sexual violence against women. The movement broke the silence and stigma about being victim of men’s sexual violence and helped fight impunity. LÄS MER

 5. 5. Rätten till polisiär våldsutövning : En jämförelse mellan den förvaltningsrättsliga befogenheten till polisiär våldsutövning och den straffrättsliga grunden till våldsutövning i nödvärn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Hardo; [2020]
  Nyckelord :Polisiär våldsutövning; nödvärn; laga befogenhet; våldsbefogenheter; polisiärt våld; polisiär våldsanvädning; våldsutövning; våldsanvändning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER