Sökning: "criminal law"

Visar resultat 1 - 5 av 1050 uppsatser innehållade orden criminal law.

 1. 1. Sugardating utifrån ett åklagarperspektiv och polisiärt perspektiv : Skillnader och likheter utifrån yrkesroller

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Zandra Fröberg; Malin Vikenfalk; [2020]
  Nyckelord :sugardating; transactional sex; sugarbabe; prostitution; criminal grounds; Sugardating; transactional sex; sugarbabe; prostitution; kriminaliseringsgrunder;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på om det finns skillnader och/eller likheter mellan åklagares och polisers uppfattningar gällande sugardating. Studien ämnade också att ta reda på om sugardating som koncept bör eller inte bör omfattas av lagen om, köp av sexuell tjänst utifrån dess kriminaliseringsgrunder, samt om sugardating kan vara en inkörsport till prostitution. LÄS MER

 2. 2. Civil olydnad i Sverige : - Går det att rättfärdiga?

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Laura Domeij; [2020]
  Nyckelord :Civil olydnad; John Rawls; Straffrätt;

  Sammanfattning : John Rawls defines civil disobediance as a ”public, nonviolent, conscientious yet political act contrary to law usually done with the aim of bringing about a change in the law or policies of the government.” (Rawls, 1999:320). Rawls has developed a theory of civil disobediance that has been widely discussed (Månsson, 2004:153). LÄS MER

 3. 3. Obstructing justice in white-collar crime investigations : When suspects appeal against Switzerland's Mutual Legal Assistance

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karine Pfenniger; [2020]
  Nyckelord :White-collar crime; economic crime; Mutual Legal Assistance; MLA; Switzerland; appeal; Transnational Criminal Law; TCL;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättssubjekt eller objekt : Om målsägandeställning vid köp av sexuella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Björklund Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Purchasing of sex; sexual violence; sexual trafficking; exploitation; human trafficking; criminal law; criminal procedure; injured person; victim; witnesses; Straffprocess; Processrätt; Straffprocessrätt; Målsägande; Målsägandeställning; Brottsoffer; Brottsoffers rättigheter; Sexualbrott; Sexköp; Människohandel; Koppleri; Våldtäkt; Sexköpare; Sexuell exploatering; Målsäganderätt; Vittne; Bevisrätt; Straffrätt;

  Sammanfattning : Protocol for criminal processes regarding the purchasing of sex stipulates that those in prostitution are to be regarded as witnesses rather than an injured person. The judging whether someone in prostitution is to be seen as an injured person is made on a case-by-case basis. LÄS MER

 5. 5. Våld inom idrottsutövning ur ett straffrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Esping; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER