Sökning: "uppsats straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade orden uppsats straffrätt.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Sa du något eller? – Om provokationers straffmildrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Måns Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; provokation; kränkande beteende; kränkning; straffvärde; förmildrande omständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Provokationers strafflindrande effekt har länge setts som självklar i såväl det svenska som andra länders rättssystem. 1989 infördes en bestämmelse i Brottsbalken som uttryckligen bekräftade att provokationer, eller ordagrant enligt bestämmelsen ”uppenbart kränkande beteende”, skulle ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. LÄS MER

 3. 3. Borta bra, hemma värst - En undersökning av det föreslagna barnfridsbrottet utifrån principer för kriminalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Grevåker; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalisering; barnfridsbrottet; barn som bevittnar våld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Violence in close relationships and especially men’s violence against women, is today considered a social problem. There are studies showing that approximately every tenth child in Sweden has ever experienced violence between related adults. This can cause devastating consequences for a child, such as both physical and mental injuries. LÄS MER

 4. 4. Från oskyldighetspresumtionen till bortom rimligt tvivel - Ett straffrättsfilosofiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gösta Nygren; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är en obehaglig realitet att i Sverige döms oskyldiga personer för brott de inte har begått. Statistiskt sett händer det sannolikt mycket sällan men över en tillräcklig lång tidsrymd är det oundvikligt. LÄS MER

 5. 5. I hederns namn - Om införande av ett särskilt hedersbrott mot bakgrund av principer för kriminalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Fredin; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Kriminalisering; Hedersbrott; Heder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck har fått stor uppmärksamhet i samhällsdebat-ten under 2000-talet. Den ökade uppmärksamheten har resulterat i en rad åt-gärder från staten, däribland kriminaliseringar. För att en ny kriminalisering ska vidtas behöver den kunna rättfärdigas. LÄS MER