Sökning: "Karin Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Karin Josefsson.

 1. 1. Flexibilitet för ökad mångfald och attraktivitet : En studie om arbetstider i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Bylund; Karin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :flextid; flexibla arbetstider; produktion; arbetstider; byggarbetsplats; byggbranschen; mångfald; jämställdhet; flexibility; diversity; gender equality; construction;

  Sammanfattning : Rapporten utgår från en undersökning utförd av Sveriges Byggindustrier som visar att bristen på flexibla arbetstider är en anledning till att många kvinnor väljer att lämna byggproduktionen. Då branschen eftersträvar en större mångfald och det därtill råder arbetskraftsbrist krävs fortsatta studier angående hur byggarbetsplatserna kan moderniseras och bli mer inkluderande. LÄS MER

 2. 2. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 3. 3. Patientnämnden i granskning av hälso- och sjukvården

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karin Josefsson; [2015-05-05]
  Nyckelord :granskning; ansvarsutkrävande; patientnämnder;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har granskning av offentlig politik och verksamhet ökatkraftigt. Utvecklingen har skett inom alla välfärdsområden, inte minst inom hälso- ochsjukvården. En viktig men relativt osynlig aktör i hälso- och sjukvårdens granskningsarbete ärSveriges patientnämnder. LÄS MER

 4. 4. Sociala mediers betydelse för medborgardeltagande : En studie om att uppnå deltagande hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Josefsson; [2012]
  Nyckelord :sociala medier och medborgardeltagande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Superhjälte eller hjälplöst offer? Vem är vem? : En genusstudie av kvällspressens offerkonstruktioner efter skjutningen på Utöya.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Karin Josefsson; Louise Wernvik; [2012]
  Nyckelord :genus; brottsoffer; kvällspress; utöya; offerkonstruktioner; kön;

  Sammanfattning : On July 22nd 2011, there was a terrorist attack in Norway. First a bomb exploded in the Parliament House, in Oslo; and shortly after that a man shot 69 politically active young people at a camp on the island Utöya. Throughout the weeks to follow, we could read about the victims' stories. They told of tears, fear and heroism. LÄS MER