Sökning: "Karin Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Karin Josefsson.

 1. 1. Vattenförlossning – för vem och på vilka villkor?

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Josefsson; Linn Nilhammer; [2023-02-13]
  Nyckelord :Agree II; barnmorska; evidensbaserad vård; jämlik vård; riktlinje; vattenfödsel; vattenförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns en ökad efterfrågan om att få föda i vatten. Det finns få risker och många fördelar, framför allt för den födande. Riktlinjer används för att säkerställa en evidensbaserad vård och ska vara något för vårdpersonal att luta sig mot. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Dellgren; Louise Olsson- Öhrn; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; palliative care; home health care; sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15hp Författare: Helena Dellgren & Louise Olsson-Öhrn Handledare: Ingela Leibring Examinerande lärare: Brian Unis Examinator: Karin Josefsson Sidor: 27 s., exklusive bilagor Datum för examination: 2022-01-12 Svenska nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, palliativ vård, hemsjukvård Introduktion: Palliativ vård i hemsjukvården är en vårdform som allt fler människor väljer. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet för ökad mångfald och attraktivitet : En studie om arbetstider i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Bylund; Karin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :flextid; flexibla arbetstider; produktion; arbetstider; byggarbetsplats; byggbranschen; mångfald; jämställdhet; flexibility; diversity; gender equality; construction;

  Sammanfattning : Rapporten utgår från en undersökning utförd av Sveriges Byggindustrier som visar att bristen på flexibla arbetstider är en anledning till att många kvinnor väljer att lämna byggproduktionen. Då branschen eftersträvar en större mångfald och det därtill råder arbetskraftsbrist krävs fortsatta studier angående hur byggarbetsplatserna kan moderniseras och bli mer inkluderande. LÄS MER

 4. 4. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 5. 5. Patientnämnden i granskning av hälso- och sjukvården

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karin Josefsson; [2015-05-05]
  Nyckelord :granskning; ansvarsutkrävande; patientnämnder;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har granskning av offentlig politik och verksamhet ökat kraftigt. Utvecklingen har skett inom alla välfärdsområden, inte minst inom hälso- och sjukvården. En viktig men relativt osynlig aktör i hälso- och sjukvårdens granskningsarbete är Sveriges patientnämnder. LÄS MER