Sökning: "ansvarsutkrävande"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet ansvarsutkrävande.

 1. 1. Koncernstyrning - Rättsliga möjligheter till ansvarsutkrävande för skador utan givet ansvarssubjekt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Nyqvist; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom svensk rätt behandlas moderbolag och dotterbolag som separata juridiska objekt, det saknas således reglering avseende koncerners styrning och ledning för bolag inom koncernen. Trots att moder- och dotterbolag rättsligt behandlas som separata juridiska objekt är den faktiska styrningen av bolagen vanligtvis inte uppdelad på detta vis. LÄS MER

 2. 2. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsutkrävande i en marknadiserad politisk reform - En studie om EU Emissions Trading System

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stjernström; Natalie Varady; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsutkrävande; EU Emissions Trading System; ETS; Marknadsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av en ökande marknadisering har marknadsreformer introducerats i olika offentliga sektorer med syftet att effektivisera med hjälp av marknadsmekanismer. Fram till idag har detta främst skett på nationella nivåer, men det kom att förändras i och med införandet av EU Emissions Trading System (ETS). LÄS MER

 4. 4. Vilka demokratiproblem kan governancenätverk innebära? En normativ-empirisk studie om svängdörren i staten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Falini; Diana Eriksson Lagerqvist; [2018]
  Nyckelord :governancenätverk; demokrati; svängdörr; normativ teori; empirisk teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det pratas allt mer om att vi har gått ”from government to governance”. Men vad kan dessa förändringar betyda för våra traditionella demokrativärden? Denna studie syftar att undersöka vilka eventuella demokratiproblem som styrning genom governancenätverk kan innebära genom att analysera den så kallade svängdörren i staten. LÄS MER

 5. 5. Att granska tillitsfullt - en studie av granskningens roll i tillitsbaserad styrning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leon Straihamer Klingborg; Julius Bergh; [2018]
  Nyckelord :tillitsbaserad styrning; Tillitsdelegationen; granskning; ansvarsutkrävande; New Public Management; resultat- och målstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regeringen tillsatte 2016 en delegation, Tillitsdelegationen, och gav denna bland annat i uppdrag att utreda möjligheterna för en styrning baserad på tillit snarare än kontroll. Bakgrunden till denna uppsats finns i en undran kring hur långt Tillitsdelegationens idéer avviker från etablerad förvaltningspraxis gällande granskning. LÄS MER