Sökning: "smaller"

Visar resultat 1 - 5 av 4990 uppsatser innehållade ordet smaller.

 1. 1. Vad i Väst är bäst? -En studie om SVT Västs bevakning av kommuner i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adelina Thim; Eva Schönholzer; [2021-02-05]
  Nyckelord :vita fläckar; lokaljournalistik; public service; nyhetsurval; nyhetsvärdering; gestaltning; Lokala Nyheter Väst; white spots; local journalism; public service; news selection; news evaluation; framing; Lokala Nyheter Väst;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how Sveriges Television, specifically Lokala NyheterVäst, is distributing its news between the 49 different municipalities in the Västra Götalandcounty in terms of frequency, which subjects are covered in the news and how these subjectsare presented or framed.The mission of Swedish public service is to have a broad supply of news that reflects theentire country and all its municipalities. LÄS MER

 2. 2. DEN ULTIMATA TÄCKMANTELN FÖR NEDMONTERING AV DEMOKRATIN En kvantitativ studie om coronapandemins konsekvenser för demokratiutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Klint; [2021-01-27]
  Nyckelord :Covid-19; Democracy; Autocratization; Pandemic;

  Sammanfattning : Violations of democratic standards and use of emergency power to curb the Covid-19 pandemic, has become routine for many of the world's countries during 2020. Excessive use of emergency powers or limiting media freedoms means that Covid-19 could potentially pose a threat to democracies worldwide. LÄS MER

 3. 3. Synchrotrons as a Source for Soft X-Ray Lithography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Thomas Joseph Grandsaert Jr; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : To move to lower modes in extreme ultra-violet lithography (EUVL) technology (and keep up with Moore’s law), new sources of soft X-ray radiation must be developed. It is clear from previous studies that Free Electron Lasers (FELs) can easily meet the in-band power requirements at these lower wavelength modes, however detailed studies for insertion devices (undulators) as a soft X-ray lithography (SXL) source are due for a re-evaluation. LÄS MER

 4. 4. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER

 5. 5. Tourism has impacts on smaller destinations too : A questionnaire study to determine any tourism effects on smaller destinations and its residents.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felicia Carlström; Johanna Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :tourism; destination; rural tourism; triple bottom line; sociocultural effects; economic effects; environmental effects; Glasriket; residents’ attitudes; seasonality;

  Sammanfattning : Tourism is something that today is very common for most parts of the world. Tourism effects is a phenomenon that focuses on the effects of tourism which can affect destinations and residents in different ways. The most common are social, cultural, environmental and economic impacts. LÄS MER