Sökning: "smaller"

Visar resultat 1 - 5 av 5634 uppsatser innehållade ordet smaller.

 1. 1. VARFÖR GÖR INTE INVANDRARE POLITISK KARRIÄR I SAMMA UTSTRÄCKNING SOM SVENSKFÖDDA? En intervjustudie om vägen in i politiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Sundén; [2022-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Immigrants’ internal reasoning and sense of capacity has been under little scrutiny in the relatively new research field of immigrants’ political integration. Departing from a study of Soininen and Qvist (2021) regarding the intraparty factors hindering immigrants’ political career opportunities in Sweden, this thesis develops the understanding of the political integration of immigrants in posing the question “Why are immigrants not going into a political career in the same extent as Swedish-born citizens?”. LÄS MER

 2. 2. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Gordon Lindau; [2022]
  Nyckelord :batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Sammanfattning : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. LÄS MER

 3. 3. Marika Stjernstedt : Femme de lettres suédoise dans la presse française

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Alexandra Brouillet; [2022]
  Nyckelord :Stjernstedt; Stiernstedt; press; newspapers; reviews; french; reception; female writer; journalist;

  Sammanfattning : The starting point of this essay is an attempt to establish if Marika Stjernstedt was present in the French press at the beginning of the XXIth century. If this is the case, how did the newspaper journalists of this period described her personality? Is that in positive or negative terms? What were the main subjects they wrote about? Which of her books or articles have aroused a lot of interest? How did they introduce her and her culture quite unknown at this epoch in France? Have these journalists conveyed the same stereotyped pictures of the North and the Northerners? Or did they replace them with accurate ones?  The analysis is based on eighty-five articles released in the French press between 1914 and 1954. LÄS MER

 4. 4. Life Cycle Assessment of Borehole Thermal Energy Storage

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Saga Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Borehole thermal energy storage (BTES) is a technology used to store energy between seasons. It could therefore be a solution to the seasonal mismatch between the use and production of (renewable) energy, which can be used to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Funktionshinder, tillgänglighet och mervärde : En studie om positiva effekter efter utförda tillgänglighetsåtgärder

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Rebecca Von Gegerfelt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has examined whether there are more benefits to performing accessibility improvements than the benefits seen from a socially sustainable perspective. The hypothesis was that it can be shown that improved accessibility benefits businesses, that it should not only be seen as a mandatory necessary legislation that costs money. LÄS MER