Sökning: "Gender"

Visar resultat 1 - 5 av 10546 uppsatser innehållade ordet Gender.

 1. 1. An arena for effective opposition? : A systematic investigation into political opposition in the European Parliament

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2021]
  Nyckelord :political opposition; opposition deficit; European Parliament; European Union; Peter Mair; democratic legitimacy; democratic deficit;

  Sammanfattning : The European Union is suffering from a legitimacy crisis, which thus far has culminated with Great Britain’s decision to exit the union. According to the ‘opposition deficit thesis’, this is caused as there is no arena in which effective opposition can be voiced in the European Union, which forces EU citizens to organise their opposition outside the political system, and often against it. LÄS MER

 2. 2. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christella Mukakalisa; [2021]
  Nyckelord :gender equality; rural women development; agriculture;

  Sammanfattning : Gender is as a contract in society regulating the relations between men and women. But Gender equality is referred to as equal rights, roles and responsibilities for men and women. It is a crucial element in sustainable development, and it is considered as human rights. LÄS MER

 3. 3. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 4. 4. Biased While Betting on Bernie? A cross-sectional and panel data analysis of prediction error in U.S. election prediction markets from 2015 to 2020

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Daniel Evans; [2021]
  Nyckelord :prediction markets; political science; behavioral economics; U.S. elections; bias;

  Sammanfattning : A consensus seems to have emerged that political prediction markets can lose predictive power when certain efficiency criteria are not met. With a cross-sectional dataset of 570 prediction markets about U.S. elections and a panel dataset with 6,465 days of trading from PredictIt. LÄS MER

 5. 5. The Dark Triad and Psychological Resilience: The Moderating Effect of Locus of Control

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kitty Balazadeh; Josefin Hansson; [2021]
  Nyckelord :dark triad; psychological resilience; locus of control; narcissism; machiavellianism; psychopathy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The relationship between the Dark Triad and psychological resilience is understudied and literature on the subject is insufficient. This study aimed to investigate the association between the Dark Triad and psychological resilience, and the possibility of locus of control acting as a moderator of this relationship. LÄS MER