Sökning: "Gunnel"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Gunnel.

 1. 1. ADHD-begreppet ur ett specialpedagogiskt perspektiv : Hur arbetar lärare praktiskt i skolan när elever diagnosticerats?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gunnel Sundström; [2022]
  Nyckelord :ADHD; arbetssätt; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger och lärare arbetar för att ge stöd till elever som diagnosticerats med ADHD. Frågeställningen som jag ville besvara är kan man dela in lärarnas synsätt på eleverna i ett relationellt och kategoriskt perspektiv? Metoden var intervju och resultatet pekar i en viss riktning på hur lärarna arbetar för att hjälpa elever som diagnosticerats med ADHD. LÄS MER

 2. 2. Om skapandets möjligheter och plats i musiklärarutbildningen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Gunnel Holmgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Hilda Andersson-Gran; Albin Björn; Sonja Winning; Judith Bösenecker; Gunnel Ersdotter; Madeleine Karlberg; David Norell Helmsjö; [2019]
  Nyckelord :effektbrist; programmering; energilager; elnät; PLC;

  Sammanfattning : There is a power deficit in Uppsala's power grid. Municipal companies have an obligation to contribute with solutions to the power deficit. Skolfastigheter AB have therefore installed an environmentally friendly salt water battery in one of their properties. LÄS MER

 4. 4. Ansträngning ger resultat : Elevers uppfattning om vad som påverkar viljan att lära sig matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jandersson Cecilia; Gunnel Hübinette; [2018]
  Nyckelord :Betyg; motivation; ansträngning; matematikundervisning; uppfattningar; narrativ; Mönks Triadiska independenstriangel;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var framförallt att ge elever möjlighet att beskriva sina upplevelser av matematikundervisning och betygssättning i grundskolan. Vi ville också se vad som påverkar elevers intresse och motivation för att lära sig matematik. LÄS MER

 5. 5. Att känna sig förstådd – eller inte : Tonåringars erfarenheter av insatser som getts efter ADHD-utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Gunnel Olsson-Bergholtz; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Teenagers experiences; Participation; Children s perspective; Children perspective; Mental health of young people; Youth perspective; Neuropsychiatric investigations assessments; ADHD; Tonåringars erfarenheter upplevelser; Delaktighet; Barns perspektiv; Barnperspektiv; Ungdomars psykiska hälsa; Ungdomars perspektiv; Neuropsykiatriska utredningar;

  Sammanfattning : Inledning: Studier visar att antalet ADHD-diagnosticerade barn och ungdomar successivt har ökat. Det finns i dagsläget få studier om hur barn/ungdomar upplever sin utredning, behandling och samlade vård. Detsamma gäller underlag för att bedöma delaktighetens eventuella effekter på behandlingen, samt vad som kan främja delaktigheten. LÄS MER