Sökning: "Gunnel"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Gunnel.

 1. 1. Ansträngning ger resultat : Elevers uppfattning om vad som påverkar viljan att lära sig matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jandersson Cecilia; Gunnel Hübinette; [2018]
  Nyckelord :Betyg; motivation; ansträngning; matematikundervisning; uppfattningar; narrativ; Mönks Triadiska independenstriangel;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var framförallt att ge elever möjlighet att beskriva sina upplevelser av matematikundervisning och betygssättning i grundskolan. Vi ville också se vad som påverkar elevers intresse och motivation för att lära sig matematik. LÄS MER

 2. 2. Att samverka i gymnasieskolan : -en studie om specialpedagogers upplevelse av samverkan med elevhälsan och pedagogisk personal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cristin Gårdeman; Gunnel Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; samverkan; elevhälsa; tvärprofessionella team; gymnasieskolan; samsyn; struktur;

  Sammanfattning : Specialpedagoger har ett ansvar för att samverka med övriga yrkesgrupper i elevhälsan och med pedagogisk personal för att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling. I de uppdragsbeskrivningar och direktiv som finns för elevhälsan och det specialpedagogiska uppdraget understryks nödvändigheten av samverkan. LÄS MER

 3. 3. Dagbok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Gunnel Sthen; [2017-10-18]
  Nyckelord :Konsthantverk; Textilkonst; jacquard; porslinslera; papper; väva ihop;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Måluppfyllelse i läsning i årskurs 3 - vilka insatser krävs? : En kvalitativ studie om lärares perspektiv på läsundervisning och måluppfyllelse i läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Croon; Mimmi Ivarsson; Gunnel Skoglund Persson; [2017]
  Nyckelord :förebyggande arbete; läsundervisning; läsutveckling; måluppfyllelse; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av lärares perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3. Studien har fokuserat på förebyggande arbete, identifiering av elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i läsning i årskurs 3 samt insatser som görs. LÄS MER

 5. 5. När Centraliseringen gav vingar åt det enskilda och potentiellt religiösa : En studie över hur Sveriges första waldorfskola fick statsbidrag i en tid när den dominerande trenden var emot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Pejnemo Åström; [2017]
  Nyckelord :Centralization; School History Sweden; Secularization; Private School; Centralisering; Sekularisering; demokratisering; fristående skola; Waldorfpedagogik; Kristofferskolan; Privat regi; 1960; Gunnel Ohlsson; Frans Carlgren; Stiftelsen Kristofferskolan; Försöksverksamheten; Utbildningshistoria;

  Sammanfattning : The study delves into reasons and arguments why Kristofferskolan, the first Waldorf school in Sweden, was able to get financial aid from the government in a time when it was unthinkable to support private schools in Sweden. From the 1950s until the 1990s publicly controlled schools were the norm in the Swedish school system and private schools were systematically dismantled. LÄS MER