Sökning: "Gunnel Troberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnel Troberg.

  1. 1. Det osynliga barnet. Vårdnadshavare till flickor med autism och deras relation till grundskolan.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Gunnel Troberg; [2023-07-05]
    Nyckelord :autism; ADHD; flickor; grundskolan; vårdnadshavares upplevelse;

    Sammanfattning : Abstract: This study aims to enhance our understanding of how caregivers of girls with autism perceive their relationship with primary schools. The study aims to, by providing valuable insights into how these caregivers can collaborate with schools, to take preventive measures and promote favourable conditions for girls with autism. LÄS MER