Sökning: "barnlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade ordet barnlitteratur.

 1. 1. Barnlitteratur i förskolan : Förskollärares arbete med och reflektioner kring barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Katarina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Work methods; children s literature; preschool teachers perceptions; Arbetssätt; barnlitteratur; förskollärares uppfattningar;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase knowledge about how newly licensedpreschool teachers work with children's literature and how they reflect on thiswork. The study examines what happens to the knowledge acquired duringpreschool teacher education, especially the knowledge that deals withchildren's literature. LÄS MER

 2. 2. Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Astrid Totté; Frida Engdahl; [2021]
  Nyckelord :narrativanalys; kritisk analys; barnlitteratur; Propps morfologi; hjältesaga; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. LÄS MER

 3. 3. "Det bara är så" : en studie om barnlitteraturen ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Westbom; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; grundskola; högläsning; intersektionalitet; normer; normkritik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga bruket av barnlitteratur i åk F-3 och genom detta analysera barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv och elevers uppfattningar om dessa normer. De utvalda normerna för studien var kön, genus, etnicitet och funktionalitet. LÄS MER

 4. 4. Relationer mellan barn och vuxna i bilderböcker : En analys av tio bilderböcker utgivna 2018-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Rapp; Agnes Nordmark; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; relation barn vuxna; diskurs; subjekt; subjektivitet; makt; Foucault; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Son of Adam, Daughter of Eve : – Kristicentrism med Jesus gestaltning i barnlitteratur och filmatisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Amanda Svensson-Sundén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis’ aim is to examine the central and considerable Christian symbols in the tale ofNarnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S Lewis. The method used in this thesishas been as a content analysis of the book from 1950 and the two films from 1988 and 2005,which has been created from the books’ content. LÄS MER