Sökning: "barnlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet barnlitteratur.

 1. 1. L’ÉVOLUTION DU PERSONNAGE-ENFANT DANS LES MALHEURS DE SOPHIE & POIL DE CAROTTE. Les relations de pouvoir enfant-adulte dans la littérature enfantine française du XIXe siècle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Lindholm; [2020-02-10]
  Nyckelord :franska; aetonormalitet; karaktärsutveckling; barnlitteratur; maktrelationer; straff; aetonormativité; évolution du personnage; littérature enfantine; relations de pouvoir; punition;

  Sammanfattning : Departing from the notion of aetonormativity, which questions the adult as norm and the childas deviation in children’s literature, the aim of this study is to examine the development of thechild character and the child-adult power relations in French children’s literature from the 19thcentury. The character development is examined by analyzing the course of events of thechild’s actions (mischief) – the adult reaction (punishment) – the child’s response, and howthat contributes to develop the child-character along the narrative, to find out whether thechild develops according to adult norms. LÄS MER

 2. 2. Arbete med jämställdhet i förskolan med hjälp av barnlitteratur : En kvalitativ studie om förskollärarens arbete med jämställdhet utifrån barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Laurila; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; jämställdhet; språk och kommunikation;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to investigate what preschool teachers are thinking about working whit equality with the help of children´s literature. My experience when I have been in the preschool activity is that the literature is something that is being used when some children are very active indoor, and the educator tells the children to sit down and read a book instead. LÄS MER

 3. 3. Sukupuolisensitiivistä kasvatusta kehittämässä : Sukupuolisensitiivinen tulkinta Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma perheeni -teoksen henkilöhahmoista

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Honkala Mikko; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; barnlitteratur; könsroller; karaktärer; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur normkritisk pedagogik uppstår i barnlitteratur. Jag har utgått från Tittamari Marttinens and Aiju Salminens bilderbok Ikioma perheeni som publicerades i 2014 i Finland. Ikioma perheeni är en av de första finska barnböcker med könsneutral huvudkaraktär och fokus i regnbågsfamiljer. LÄS MER

 4. 4. Omslagets litterära funktion : En studie gällande elevers tolkningar av skönlitterära bokomslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Block; [2020]
  Nyckelord :paratext; omslagsbild; barnlitteratur; lågstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Högläsning av skönlitteratur i grundsärskolan : En kvalitativ studie av tre lärares perspektiv på högläsning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Angelica Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bokval; grundsärskola; träningsskola; högläsning; lässtund; individualisering; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsned-sättning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka lärares uppfattningar om barnlitteratu-rens roll i grundsärskolans verksamhet samt deras val av barnlitteratur. Tre lä-rare som är yrkesverksamma i grundsärskolan samt med inriktning tränings-skola, som är ett ämnesområde inom grundsärskolan, intervjuades från tre olika grundsärskolor, för att få en inblick i vad de ansåg om barnlitteraturen i verksamheten och dess funktion. LÄS MER