Sökning: "Maria Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Maria Lind.

 1. 1. Mikrolån i Indien : Regelverket och dess effekter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Lind; [2019]
  Nyckelord :Microcredit; Regulation; India; Women Empowerment; Mikrolån; Regelverk; Indien;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study microcredit regulation in India, how it is designed, and how it affects the borrowers. Since microfinance institutes (MFIs) often claim that microcredit is a tool for empowering women, the impact on women has been studied in particular in the thesis. LÄS MER

 2. 2. Skolpersonals syn på inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning i olika skolformer. : En intervjustudie i tre svenska kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gunilla Lind Johansson; Maria Ljung Jonsson; Bettina Nordin; [2018]
  Nyckelord :förskola; grundskola; särskola; förutsättningar och hinder; inkludering; intellektuell funktionsnedsättning; systemteori; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur några yrkesroller inom förskola, grundskola och särskola såg på inkludering av barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet. Förskolan ska bereda plats för alla barn, sedan erbjuds grundskolan eller särskolan som två parallella skolformer. LÄS MER

 3. 3. Att se människan bakom sjukdomen är som att lösa en gåta : En litteraturbaserad studie om vårdpersonalens erfarenheter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Maria Lind; Bisan Appasi; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Caring; Dementia; Healthcare experiences; Person-centered Care;

  Sammanfattning : Background: There are around 150.000 people with dementia in Sweden. It is common to suffer from BPSD sometime during the course of the disease, which adversely affects the quality of life. Symptoms cause impairment to varying degrees, making everyday life difficult to handle independently. LÄS MER

 4. 4. Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Johannesson; Maria Östlund; [2018]
  Nyckelord :ekonomiskt värde; ekosystemtjänster; i-Tree Streets; stad; träd;

  Sammanfattning : Stadsträd i urbana miljöer utför många viktiga ekosystemtjänster, som annars skulle behöva ersättas av tekniska lösningar. En ekonomisk värdering av ekosystemtjänsterna skulle kunna utgöra argument för att bevara och plantera stadsträd. LÄS MER

 5. 5. Konkurslagens brister avseende utseende och entledigande av konkursförvaltare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Lind; Emma Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Konkursförvaltare; tillsynsmyndigheten; entledigande; auktorisation;

  Sammanfattning : Det saknas utförlig lagstiftning för hur konkursförvaltare utses och entledigas. Detta har resulterat i att domstolar och myndigheter tar till hjälpmedel utanför lagstiftningen. LÄS MER