Sökning: "critical discourse analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 2772 uppsatser innehållade orden critical discourse analysis.

 1. 1. Högerpopulisten på besök

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Nilsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Right wing populist; extremist; muslims; islam; islamophobia; discourse; agency;

  Sammanfattning : Abstract Title: The right-wing populist visits - A critical discourse analysis of Swedish newspapers' portrayal of the easter riots. Authors: Emelie Nilsson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti In April 2022, the right-wing politician Rasmus Paludan burns the holy book of islam, the Quran in part of a tour in several Swedish cities. LÄS MER

 2. 2. National identity and foreign policy: An analysis of the performative in Sweden’s Feminist Foreign Policy and the Swedish national identity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sydney Mcloughlin Laewen; [2023-02-09]
  Nyckelord :Feminist Foreign Policy; national identity; performativity; reproduction; critical discourse analysis; Sweden;

  Sammanfattning : Viewing Sweden’s Feminist Foreign Policy (FFP) as a paradigmatically case of national identity formulation, this thesis overarching aim is to answer the following research question: to what extent is Sweden’s national identity constructed through foreign policy? It assumes that there is a correlation between foreign policy and national identity, with background in earlier theoretical work of selected poststructuralists who all rely on the performativity theory of Judith Butler. It assumes that Sweden and the Ministry for Foreign Affairs have a self-perception of itself as feminist and gender equal. LÄS MER

 3. 3. ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY AND THE AUTOMOTIVE SECTOR A Critical Discourse Analysis of the Sustainability Reports of Volvo Cars

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sara Battistella; [2023-02-01]
  Nyckelord :automotive; critical discourse analysis; environment; organisational communication; sustainability; sustainability reporting; swedishness; Volvo Cars;

  Sammanfattning : Companies communicate the impact of their corporate activities through sustainability reports, disclosing their environmental engagement. Critical studies on sustainability reporting have highlighted that environmental reporting practices participate in the construction of the definition of environmental responsibility. LÄS MER

 4. 4. The Discursive Construction of "Welsh" in the Anglo-Saxon Chronicle : Thematic Roles and Mental Models

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Johanna Åberg; [2023]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Mental models; Predication; Briton; Welsh; Anglo-Saxon; Colonialism; Thematic roles.;

  Sammanfattning : With the recent rise in interest in critical readings of our history, scholars have begun noticing that historical documents such as the Anglo-Saxon Chronicle may have functioned as propaganda (e.g., Yorke, 2006; Konshuh, 2020). The present study examines how Britons (i. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER