Sökning: "Barnlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 753 uppsatser innehållade ordet Barnlitteratur.

 1. 1. Läsmiljö, högläsning och barnlitteratur i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oline Bekkos Melin; Maria Lind; [2024]
  Nyckelord :barnlitteratur; förskollärare; högläsning; läsmiljö; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter av sitt arbete med läsmiljö, högläsning och barnlitteratur i förskolan för att främja barns språkutveckling. För att söka svar på det har åtta förskollärare intervjuats. LÄS MER

 2. 2. “I hela världen finns det ingen polis, som är så stark som hon” : Om Astrid Lindgrens böcker ur ett klass- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Nilsson; Elena Radovanovic Kennander; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; genus; intersektionalitet; klass; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys på två av Astrid Lindgrens verk: Känner du Pippi Långstrump? och Titta, Madicken, det snöar!. Metoden är en text- och dokumentstudie samt en bildanalys och har ett klass- och genusperspektiv som analytiskt tema. LÄS MER

 3. 3. “Vilken kö ska de som är hen stå i?” : En komparativ litteraturanalys av två skönlitterära barnböcker ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Grund; Josefin Zakariasen; [2024]
  Nyckelord :Hen; icke-binär; genus; normalitet; könsidentitet; Månne; Kivi; sociokulturell kompetens;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ litteraturanalys med en kvalitativ inriktning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två skönlitterära barnböcker, för åldrarna 3-6 och 6-9 år, gestaltar könet hen och hur lärare som arbetar för en inkluderande miljö kan använda dem i ett klassrum med ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. En normkritisk studie om förskollärares kriterier i valet av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Contreras Rubio; Angelica Ahrons; [2024]
  Nyckelord :Barnlitteratur; normkritik; representation; stereotypisering; makt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra åtta förskollärares perspektiv i hur de väljer ut barnlitteraturen i förskolan samt hur de beskriver sitt tillvägagångssätt för att den ska representera mångfald. Studien synliggör även hur förskollärare beskriver sitt användande av barnlitteraturen i samtal med barnen för att motverka reproducering av stereotyper utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Från idé till färdig saga på tjugo minuter : En studie av AI-genererad barnlitteratur i podcasten "Magiska godnattsagor"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Sabina Larsson; [2024]
  Nyckelord :Magiska godnattsagor; litteratursociologi; artificiell intelligens; barnlitteratur; saga.;

  Sammanfattning : Många har åsikter kring AI och litteratur men vad är det som faktiskt händer i en litterär skapandeprocess där AI-verktyg används? Detta är en uppsats som undersöker de barnlitterära AI-sagorna i podcasten ”Magiska godnattsagor”. Syftet är att beskriva och förstå AI-sagorna som fenomen och hur historien i Den magiska pinnen formas från idé till färdig saga genom det kollektiva skapandet mellan barns idéer, AI som genererar texten och redigeringen av podcastens vuxna producenter. LÄS MER