Sökning: "Emma Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden Emma Nilsson.

 1. 1. ”Äntligen blir vårt arbete mer betydelsefullt och förskolan kan bli accepterad som en skolform” Förskollärares tolkning av undervisningsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Titti Nilsson; Emma Sjöholm; [2020]
  Nyckelord :didaktik; fenomenografi; förskollärare; förutsättningar; krav; lek; lärande; status; undervisning; undervisningsbegreppet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet undervisning. Vi vill belysa hur begreppet undervisning tolkas av förskollärare i verksamheten och om begreppet har fått en annan innebörd efter implementering av den nya läroplanen 2018 infördes. LÄS MER

 2. 2. Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Eckardt; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; döden; existentiella frågor; fantastisk berättelse; fantasy; litteraturanalys; sorg;

  Sammanfattning :  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. LÄS MER

 3. 3. Kostym eller klänning? : En kvalitativ analys om könsstereotyper i två svenska modemagasin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lindita Ann-Charlott Bunyak; Emma Thernek; [2020]
  Nyckelord :Plaza kvinna; King of Sweden; gender; stereotypes; agenda-setting; framing; priming; equality.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how two Swedish fashion magazines choose to represent their journalistic content. We believe it is important to analyse fashion journalism as it shapes, or maintains, society's norms about gender. LÄS MER

 4. 4. "Människor i kris kan ju inte jobba med förändring" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring föräldrars rätt till stöd när deras barn omhändertagits enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Nilsson; Emma Silverberg; [2020]
  Nyckelord :Key words: theory of crisis; children in foster care; parents in crisis; compulsory care; social workers; social services; law of social work; 6:7 SoL; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Emma Nilsson and Emma Silverberg Title: People in a crisis are not able to work with change Supervisor: Helene Hansen Assessor: Mikael Sandgren The aim of this study was to examine social workers reasoning on social services support to parents of children placed in compulsory care. This study was based on the Swedish social services law, 6:7 Socialtjänstlagen, that describes that parents are entitled to support when their child is placed in foster care. LÄS MER

 5. 5. "Vi kan vara en när man egentligen skulle vara tre" : En studie om hur förskollärare uppfattar och synliggör professionalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ella Nilsson; Emma Stark; [2020]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; professionalism; Professionalitet; professionalisering; fokusgrupp; hermeneutiska spiralen; förståelsehorisonter; förskola; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna stuide är att belysa hur förskollärare reflekterar över sin yrkesprofessionalitet och hur förskollärare synliggör professionalitet i förskolläraryrket. Vi gör en historisk tillbakablick på förskolans, förskollärarutbildningen och läroplanens framväxt och utbildning. LÄS MER