Sökning: "Emma Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden Emma Nilsson.

 1. 1. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 2. 2. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Nilsson; Ossian Trotzig; [2020]
  Nyckelord :askgravlund; kyrkogård; begravningsplats; kyrkogårdsgestaltning; minnesobjekt; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har de kollektiva gravskicken ökat markant, och det är framförallt bland det relativt nya gravskicket askgravlunden en tydlig ökning skett. Askgravlundens popularitet tros bero på skötselfriheten för anhöriga, men också för att den inte upplevs lika anonym som exempelvis minneslunden. LÄS MER

 3. 3. A Comparison between Different Recommender System Approaches for a Book and an Author Recommender System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Jesper Hedlund; Emma Nilsson Tengstrand; [2020]
  Nyckelord :Recommender System; Collaborative Filter; Matrix Factorization; Content-based Filter; Doc2Vec;

  Sammanfattning : A recommender system is a popular tool used by companies to increase customer satisfaction and to increase revenue. Collaborative filtering and content-based filtering are the two most common approaches when implementing a recommender system, where the former provides recommendations based on user behaviour, and the latter uses the characteristics of the items that are recommended. LÄS MER

 4. 4. Översättning av sväljtestet GUSS-ICU : För att upptäcka sväljsvårigheter hos extuberade patienter på IVA

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Gustafsson Nilsson; Emma Norén; [2020]
  Nyckelord :GUSS-ICU; World Health Organization; WHO; Intensivvårdsavdelning; IVA; sväljning; sväljsvårigheter; dysfagi; intubering; extubering; screeningtest; översättning; validering; FUS; COVID-19; sväljtest; intensivvårdspatienter; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget svenskt översatt och validerat screeningtest för omvårdnadspersonalen att använda vid bedömning av sväljförmågan efter extubering på IVA. LÄS MER

 5. 5. The game-changer : E-retailer's strategies in CRM and personalized marketing in concordance with GDPR

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Nilsson; Alexandra Pierce; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide a deeper knowledge of how GDPR has affected Swedish e-retailers CRM and personalized marketing in connection to trust and privacy. The changed prerequisites elicited a need for in-depth knowledge of the affects. LÄS MER