Sökning: "Capm"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet Capm.

 1. 1. Performance Evaluation of Green and Conventional Bonds by Common Factor Models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Wilhelm Asker; Jens Malm; [2018-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. The Swedish equity market: Anomalies and pricing contributions using portfolio sorting techniques

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Max Hulth; Gustav Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Asset pricing; Anomalies; Portfolio sorting; CAPM; Fama French three-factor model; Carhart four-factor model;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Kalkylräntan, ett instrument på gott och ont - En fallstudie om hur en företagsomfattande kalkylränta ställer sig mot en teoretisk riskjusterad kalkylränta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alborz Khosravi; Imad Shaikh; [2018-04-13]
  Nyckelord :kalkylränta; riskjusterad kalkylränta; DCF-analys; kommunala bolag; WACC; CAPM;

  Sammanfattning : Titel: Kalkylräntan, ett instrument på gott och ont - En fallstudie om hur en företagsomfattande kalkylränta ställer sig mot en teoretisk riskjusterad kalkylränta. Bakgrund och problem: Många företag står varje år inför hundratals investeringsbeslut, att värdera dessa på rätt sätt genom förkalkyler kan vara svårt och tidskrävande. LÄS MER

 4. 4. Is ROCE a factor that affects the stock return?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Maria Markusjan; Binxin Su; [2018]
  Nyckelord :Profitability Factor; ROCE; Fama-French; Factor model;

  Sammanfattning : This study investigates the profitability factor proposed by Novy-Marx through the application of the methodology developed by Fama-French (1993, 2015). It particularly focuses on investigating Return on Capital Employed (ROCE) as a measurement for profitability and how this influences the stock market behaviour adjusted for market risk and size. LÄS MER

 5. 5. Equity valuation and the incorporation of investment risk: insights from sell-side analysts

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tobias Bengtsson; Daniel Nylund; [2018]
  Nyckelord :Investment risk; Sell-side equity analysts; Equity Valuation; Analyst behavior;

  Sammanfattning : This thesis explores how sell-side equity analysts incorporate investment risk into their valuations and analyses of common stocks. Interviews have been conducted with 20 Swedish analysts from 13 different institutions with the intention of gaining a deeper understanding of their behavior and thought processes. LÄS MER