Sökning: "Capm"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet Capm.

 1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 2. 2. ROE som marknadsanomali : en replikeringstudie på svenska marknaderna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Lutnaes; Mikael Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anomalier på aktiemarknaden skapar möjligheter att generera överavkastning. Efter att anomaliforskningen funnit hundratals avvikelser råder det dock nu stor osäkerhet om forskningens validitet. LÄS MER

 3. 3. On the relationship between green preferences and returns

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ella Klynning; Cornelia Frick; [2020]
  Nyckelord :Green investing; Behavioural finance; Capital asset pricing model; Investor preference; Nonpecuniary preference; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract The care for the environment in investment situations is rising among different groups of investors, due to social and psychological factors. Existing studies on nonpecuniary preferences for the environment are focused on measuring the proportion of individuals with green agendas, whereas we focus on measuring also magnitudes, i.e. LÄS MER

 4. 4. Does the sinner beat the saint? An empirical study of the Nordic stock market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Winberg; [2019-11-27]
  Nyckelord :Sin Stocks; Sin Stock Anomaly; Nordic Stock Market; Fama-French Three-Factor Model; CAPM; Asset Pricing Models; Portfolio Asset Management; OLS; Gambling; Tobacco; Alcohol; Weapons; Oil Gas; Self-Financing; Portfolio Strategy;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. A comparison of sin- and ethical stocks’ performance on the Swedish equity market: with focus on the impact of liquidity, institutional ownership, firm age and equity on the difference in excess returns between sin- and ethical stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Leimalm; Ludwig Olofsson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Sin stocks; ESG stocks; Sweden; OMXSPI; stakeholder theory; shareholder theory; efficient market hypothesis; excess return; CAPM; liquidity; institutional ownership; firm age; book value of equity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER