Sökning: "Tillit vård"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden Tillit vård.

 1. 1. Upplevelser av ett hälsofrämjande ledarskap bland chefer på Sparbanken Rekarne : Bedrivande av ett hälsofrämjande ledarskap hos en privat aktör

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mattias Fredlund; [2020]
  Nyckelord :control; demand; health promotion; leadership; participation; support; delaktighet; hälsofrämjande; kontroll; krav; ledaskap; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Problemformuleringen visar på att det fortfarande inte finns tillräckligt med forskning kring det hälsofrämjande ledarskapet. Bakgrunden tar upp arbetets betydelse för folkhälsan med ur ett nationellt perspektiv, men även internationellt. LÄS MER

 2. 2. Hur upplevs vården av personer med emotionellt instabil personlighetsstörning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Harrysson; Karin Irwe; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; Patienter; Bemötande; Upplevelser; Sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider cirka en till två procent av befolkningen av emotionellt instabil personlighetsstörning. Inom den psykiatriska vården är prevalensen mellan 30 och 50 procent. Patientgruppen karaktäriseras av en snabbt skiftande självbild, relationsproblem självskadebeteende, affektlabilitet och nedsatt impulskontroll. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Kastrup; Ronja Sulayman; [2020]
  Nyckelord :Närstående; Omvårdnad; Livets slutskede; Palliativ vård; Symtomlindring; Kommunikation; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård, vård i livets slutskede, skiljer sig från annan vård då syftet med palliativ vård inte är att bota utan lindra lidande och främja välbefinnande den sista tiden i livet. För de närstående är detta en tung tid vilket gör att de är i stort behov av stöd. LÄS MER

 4. 4. MÖTET MED KLIENTEN : En kvalitativ studie som undersöker familjebehandlares och socialsekreterares professionella möte med klienter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fanny Fägersten; Elsa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Personal treatment; relationship building; role conflicts; social workers; clients; Bemötande; relationsskapande; rollkonflikter; socialsekreterare; familjebehandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares och familjebehandlares professionella möte med klienter. Det professionella mötet studeras och analyseras i studien utifrån tre huvudteman: bemötande, allians- och relationsskapande samt rollkonflikter. LÄS MER

 5. 5. "Du ska opereras inom 24 timmar" : En intervjustudie om patientens upplevelse av att vänta på en akut operation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nicole Baldemark; Frida Eriksson; [2020]
  Nyckelord :operation; information; oro; väntan; upplevelse; preoperativ; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande i väntan på operation. För att lindra denna oro har vårdpersonalen stor betydelse och vikten av information är avgörande. Denna studie syftar till att undersöka patienters upplevelse av att vänta på en akut operation inom 24 timmar. LÄS MER