Sökning: "Tillit vård"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade orden Tillit vård.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom barncancervården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Fahlander; Sofia Niklasson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; sjuksköterskor; kommunikation och socialt stöd.;

  Sammanfattning : När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, föräldrarna hamnar ofta i en kris dåbarnets överlevnad plötsligt hotas. En cancerbehandling behöver inledas, vilken vanligtvis ärintensiv och krävande för både barn och föräldrar. Behandlingstiden varierar beroende påbarnets diagnos men kräver mycket tid på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. ”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Alma Olsson; Hanna Svensson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Akut bukkirurgi; Information; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Preoperativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. LÄS MER

 3. 3. Att möta kvinnor som utsatts för sexuellt våld : -En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Julia Hansson; Fanny Petersson; [2021]
  Nyckelord :akutmottagning; kvinnor; sexuellt våld; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuellt våld innebär att kränkningar och/eller handlingar har en sexuell ton. Det finns kvinnor som upplever detta fenomen dagligen och är i behov av vård för att få stöttning med sina psykiska eller fysiska besvär. LÄS MER

 4. 4. "Dom bara tror att jag vill ta deras barn" : En hermeneutisk studie om socialtjänstens arbete med barn och unga 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ilona Braham; Zhiyan Javanmiri; [2021]
  Nyckelord :Socialarbetare; Etiska dilemman; Professionell etik; Moral; Barnomsorg sociala tjänster; Omhändertagande av barn; Socialtjänsten; socialsekreterare; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialsekreterarnas upplevelser kring svåra beslut rörande barn och unga, i relation till den professionella etiken och personliga moralen. Ambitionen var att genom vår studie ge en ny kunskap och ökad förståelse kring socialsekreterarnas syn och upplevelser gällande den professionella etiken och personliga moralen vid beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Tillit, mål och resultat : En studie av Inspektionen för vård och omsorgs med fokus på övergången ifrånutfallsbaserad till tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba-Karin Bjarneborg; [2021]
  Nyckelord :New Public Management; Resultatstyrning; Mål- och resultatstyrning; Tillitsbaserad styrning; Inspektionen för vård och omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en förändring över tid i Inspektionenför vård och omsorgs styrning. Följande frågeställningar ligger till grund för genomförandet av analysen: Är en tydlig övergång till tillitsbaserad styrning synlig i verksamhetsplanerna över tid? Hur gestaltar sig spänningen mellan utfallsbaserad och tillitsbaserad styrning? Studien i uppsatsen har utförts i form av en fallstudie av Inspektionen för vård och omsorg. LÄS MER