Sökning: "Julia Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Julia Hallberg.

 1. 1. “Vi skulle kunna göra mer”. En kvalitativ studie om hur rättspsykiatrins skötare upplever och förklarar sin roll i den rättspsykiatriska slutenvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hallberg; Matilda Häggqvist; [2021-06-04]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk slutenvård; skötare; rehabilitering; kontroll; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skötare inom rättspsykiatrisk slutenvård förklarar och upplever sin roll utifrån det dubbla uppdrag av vård och kontroll som lagstiftningen ger, samt att förstå hur det kan komma att påverka rehabiliterings-arbetet med patienterna. Kvalitativ data samlades in genom individuella semi–strukturerade intervjuer med sammanlagt sex skötare, alla arbetandes på samma rättspsykiatriska sjukhus men på olika rehabenheter. LÄS MER

 2. 2. Visuell kommunikation på apotek : Covid-19-information och farmaceutiska tjänster på apotek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Julia Hallberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Levande charader : En kvalitativ studie om rollspel på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Hallberg; Julia Ahlstrand; [2020]
  Nyckelord :Media; Instagram; Självpresentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fetma - riskfaktor att utveckla graviditetsdiabetes: konsekvenser för mor och barn : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Hallberg; Malena Hansson; [2017]
  Nyckelord :Women; obesity; gestational diabetes mellitus; reproductive health; risk factors; Kvinnor; fetma; graviditetsdiabetes; riskfaktorer; reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan livet och döden : Den litterära gotikens närvaro i dokumentära skildringar av självskada

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Therese Hallberg; [2015]
  Nyckelord :gothic; literary gothic; gothic horror; body horror; female gothic; self-harm; self-injury; autobiography; abject; Julia Kristeva; Reviving Ophelia; Mary Pipher; Vingklippt ängel; Berny Pålsson; Zebraflickan; Sofia Åkerman; Slutstation rättspsyk; Carrie; The Exorcist; Stephen King; William Peter Blatty;

  Sammanfattning : Autobiographies and documentaries usually aim to elicit a discussion about social issues by shocking and horrifying readers and viewers, often through graphic imagery.This study's ambition is to examine how literary documentary borrows from the gothic tradition to depict real societal issues. LÄS MER