Sökning: "Matilda Häggqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matilda Häggqvist.

 1. 1. “Vi skulle kunna göra mer”. En kvalitativ studie om hur rättspsykiatrins skötare upplever och förklarar sin roll i den rättspsykiatriska slutenvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hallberg; Matilda Häggqvist; [2021-06-04]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk slutenvård; skötare; rehabilitering; kontroll; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skötare inom rättspsykiatrisk slutenvård förklarar och upplever sin roll utifrån det dubbla uppdrag av vård och kontroll som lagstiftningen ger, samt att förstå hur det kan komma att påverka rehabiliterings-arbetet med patienterna. Kvalitativ data samlades in genom individuella semi–strukturerade intervjuer med sammanlagt sex skötare, alla arbetandes på samma rättspsykiatriska sjukhus men på olika rehabenheter. LÄS MER

 2. 2. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 3. 3. Vårda mig och mitt hjärta : En kvalitativ innehållsanalys utifrån patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Häggqvist; Matilda Bondkall Westerdahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Patients with heart failure need good nursing care and the condition can affect their entire life. As nurses meet these patients in different contexts within healthcare, there is also a need to understand what they experience is good care. LÄS MER

 4. 4. Att ha ett barn med av diabetes mellitus typ 1 : Vårdnadshavarnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Matilda Häggqvist; Sara Yarsuvat; [2018]
  Nyckelord :vårdnadshavare; upplevelser; barn; diabetes mellitus typ 1;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som drabbar ca 900 barn om året i Sverige. Att behandla och underhålla sjukdomen kräver mycket tid, engagemang men också livsstilsförändringar. Diabetes mellitus typ 1 påverkar inte bara det diagnostiserade barnet utan hela familjen. LÄS MER