Sökning: "skötare"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet skötare.

 1. 1. “Vi skulle kunna göra mer”. En kvalitativ studie om hur rättspsykiatrins skötare upplever och förklarar sin roll i den rättspsykiatriska slutenvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hallberg; Matilda Häggqvist; [2021-06-04]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk slutenvård; skötare; rehabilitering; kontroll; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skötare inom rättspsykiatrisk slutenvård förklarar och upplever sin roll utifrån det dubbla uppdrag av vård och kontroll som lagstiftningen ger, samt att förstå hur det kan komma att påverka rehabiliterings-arbetet med patienterna. Kvalitativ data samlades in genom individuella semi–strukturerade intervjuer med sammanlagt sex skötare, alla arbetandes på samma rättspsykiatriska sjukhus men på olika rehabenheter. LÄS MER

 2. 2. Genetic background of temperament traits in standardbred trotters

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Paulina Berglund; [2021]
  Nyckelord :temperament; standardbred trotter; heritability; low-pass whole genome sequencing;

  Sammanfattning : The genetic background of temperament traits in horses has been subject for research for many years to obtain understanding of domestication, breed differences and welfare. Previous studies have found heritabilities ranging from low to moderate for temperament. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans och skötarens upplevelser av patientsäkerhet inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tanja Gunnarsson; Fanny Söderling; [2021]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; rättspsykiatri; sjuksköterska; skötare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerheten äventyras inom den rättspsykiatriska miljön på grund av den patientgrupp som vårdas. Vården utgår ifrån lagtext och är uppbyggd kring hur miljön ser ut, hur bemötandet fungerar mellan alla parter och hur teamarbetet fungerar. LÄS MER

 4. 4. Arbetsvillkor som underlättar respektive försvårar utförande av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elina Jidesjö; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri; BUP; Psykiatri; Tvångsvård; Tvångsåtgärd; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) slutenvård väcker känslor hos samtliga involverade. Dock finns knapphändigt med forskning inom området. LÄS MER

 5. 5. Att släppa allt och bli omhändertagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Berg Berntsson; Biljana Petrović; [2020-06-26]
  Nyckelord :Psykos; psykiatri; psykiatrisk vård; personcentrerad vård; bemötande; sjuksköterska; skötare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är den snabbast växande folksjukdomen under 2000 talet. Varje dag insjuknar tre personer i Sverige i en psykossjukdom. En del av de personer som insjuknar i en psykossjukdom blir tvångsvårdade inom slutenvården vid ett eller ett flertal tillfällen. LÄS MER