Sökning: "psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tornerefelt; [2020]
  Nyckelord :Arbetstid; arbetsmiljö; övertid; beordrad övertid; självpåtagen övertid; arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. LÄS MER

 2. 2. Upplevd psykosocial arbetsmiljö hos konsultchefer och mellanchefer : Dimensioner i psykosocial arbetsmiljö som har störst samband med hälsa och välbefinnande hos mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Sebastian Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Consultant Manager; Middle Manager; Psychosocial Work Environment; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2; Konsultchefer; Mellanchefer; Psykosocial arbetsmiljö; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2;

  Sammanfattning : The consultant manager has been described as a complex profession with requirements from three directions (consultants, own managers and clients). The purpose of this study was to investigate whether consulting managers perceive their psychosocial work environment differently from a typical middle management role (which only has requirements from staff and their own managers). LÄS MER

 3. 3. Innovativt gruppklimat på arbetsplatser : Förklarat utifrån arbetsKASAM och socialt stöd från kollegor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Claesson; Sandra Nordin; [2020]
  Nyckelord :Team climate; work group innovation; work environment; work related sense of coherence; social support;

  Sammanfattning : Det är åtråvärt för arbetsgivaren att ha medarbetare som är innovativa och det är utvecklande för arbetsgruppen att medlemmarna i gruppen besitter förmågan att vara nytänkande och kreativa. Studien har inriktat sig på innovation och psykosocial arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård vid katastrofer och allvarliga händelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Bryhn; Moa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Disaster; Experiences; Nurses; Nursing care; Allvarlig händelse; Erfarenheter; Katastrof; Omvårdnad; Sjuksköterskor och Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige har ett ansvar att erbjuda god hälso- och sjukvård, även vid katastrofer och allvarliga händelser. För att detta ska kunna uppnås behöver sjuksköterskor kunskap för att känna sig säkra på sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Att vara en första linjens chef : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelse av psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mattias Strömgren; [2020]
  Nyckelord :psychosocial work environment; first line managers; job demands-resources model; JD-R model; job demands; job positives; psykosocial arbetsmiljö; första linjens chefer; krav-resursmodellen; krav; resurs;

  Sammanfattning : The role as a first-line manager is challenging due to demands and expectations from two directions that call for their attention. A functioning psychosocial work environment is of importance for a functioning working life, not least for the first-line managers to fulfill their tasks. LÄS MER