Sökning: "arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 4438 uppsatser innehållade ordet arbetsmiljö.

 1. 1. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöpreferenser bland IT-anställda och deras upplevelse av en god företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amal Chennagui; Isabell Ibtissam Chennagui; [2024-02-13]
  Nyckelord :IT anställda; hybridarbete; distansarbete; kontorsarbete; tillhörighet; samarbete; produktivitet och företagskultur;

  Sammanfattning : Sedan Covid-19 utbrottet har distansarbetsmöjligheter fått en ökad popularitet. Denna förändring har skapat ett ökat behov av forskning inom detta område. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar bemanning på RiB-stationer : En studie av vilka faktorer som påverkar beredskapsgruppers storlek samt en undersökning av Jämtlands RiB-bemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennie Edström; [2024]
  Nyckelord :Deltidsbrandman; RiB; räddningstjänstpersonal i beredskap; räddningstjänst; RiB-bemanning; bemanning räddningstjänst; dimensionering av räddningstjänst;

  Sammanfattning : Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska skyddet mot olyckor i Sverige vara tillfredsställande och likvärdigt med hänsyn till lokala förhållanden. Kommuner är skyldiga att i ett handlingsprogram för räddningstjänst ange bland annat de risker för olyckor vilka finns i kommunen, förmågan att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser som finns för att upprätthålla den förmågan. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld inom socialt arbete : En kunskapsöversikt om hur hot och våld påverkar socialarbetares arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Belén Sanchez; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER