Sökning: "Filippa Lind"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Filippa Lind.

 1. 1. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 2. 2. Legitimitet klär av den traditionella textil- och modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alvin Hernandez Enamorado; Cornelia Lind Kékesy; Maria Magnusdotter; [2021]
  Nyckelord :Legitimacy; green marketing; Instagram based marketing; attitude; credibility; environmental sustainability; Legitimitet; grön marknadsföring; instagrambaserad marknadsföring; attityd; trovärdighet; miljömässig hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa rapport är att undersöka konsumenters förståelse, trovärdighet och attityd gentemot modeföretags gröna marknadsföring på Instagram. Utifrån det har vi förhoppningar om att våra resultat skall kunna bidra med insikter och kunskap om hur modeföretag kan legitimera sig på Instagram för att öka sin tillförlitlighet från ett konsumentperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Key success factors : The internationalisation of Swedish fashion companies

  Magister-uppsats, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Stefan Lind; Jerry Knudsen; [2008]
  Nyckelord :Marketing; Branding; Country of Origin; Uppsala model; Internationalisation; Psychic distance; Fashion; Icons; Made in Country Brand Model; One- Person Decisions.;

  Sammanfattning : Background: The Swedish fashion market today quickly becomes too small, even for the new companies, and they are quick to take the step abroad and launch their internationalisation process. With a focus on the four Swed-ish fashion companies Filippa K, Acne Jeans, Nudie Jeans and Whyred, we have analysed how these representatives of the industry have interna-tionalised themselves. LÄS MER