Sökning: "kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 38903 uppsatser innehållade ordet kunskap.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Jackline Pauline Hägerlund; Rahwa Kahsai Kidane; [2024-04-02]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskor; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att uppnå bättre hälsa för alla människor ur ett globalt perspektiv. WHO:s senaste riktlinjer för psykisk hälsa fördömer användningen av tvångsmetoder inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. “DEN SOM ALDRIG DANSAR FEL, ÄR DEN SOM ALDRIG DANSAR” En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelser av gammaldans utifrån ett hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Andersson; Elin Boström; [2024-03-27]
  Nyckelord :Traditionell dans; äldre personer; hälsa; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras är en naturlig process som kan leda till förändringar i meningsfulla aktiviteter, vilket kan påverka äldre personers hälsa och delaktighet. Arbetsterapeuter möter äldre personer i sin vardag för att delvis upprätthålla hälsan genom aktivitetsbaserade insatser, samt främja självständighet och deltagande i aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Allmän kunskap om det allmänt veterliga – en paradox?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Alfredsson; [2024-03-22]
  Nyckelord :Notoriska omständigheter; 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken; Rättssäkerhet; Socialkonstruktivism; Materiell processledning; Processrätt;

  Sammanfattning : Av 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken framgår att det inte krävs bevis för omständigheter som är allmänt veterliga. Med allmänt veterliga omständigheter åsyftas notorisk kunskap, det vill säga fakta och erfarenhetssatser som är allmänt kända. LÄS MER

 4. 4. Idrott och utseende. Normer, kroppsfixering och dysmorfofobi inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Josefina Gordon; Adrian Ansarian; [2024-03-19]
  Nyckelord :utseendestörning; muskeldysmorfi; kroppsdysmorfofobi; Idrott; Body Image Concerns; Body Dysmorphic Disorder;

  Sammanfattning : Dysmorfofobi (BDD) är en psykisk störning hos en individ som upplever ett stort missnöje med sin kroppsform och utseende. Det finns tidigare ingen statistiskt bevisad slutsats om huruvida idrottare är mer eller mindre benägna att lida av BDD (kroppsdysmorforisk störning/Dysmorfofobi). LÄS MER

 5. 5. Svenska behandlares syn på religion och andlighet i psykoterapi - en pilotstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Hanberger; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studier tyder på att religiositet och andlighet sällan berörs i psykoterapeutisk behandling och att behandlare upplever att de saknar kunskap inom området. Den aktuella pilotstudiens syfte var att undersöka hur svenska psykoterapeutiska behandlare förhåller sig till att integrera religiösa och andliga frågor i psykoterapeutisk behandling, mätt genom det självskattade formuläret RSIPAS. LÄS MER