Sökning: "Lina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Lina Andersson.

 1. 1. Resilient Retailing: The effects of sustainability and omnichannel practices on resilience for retailers in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Moa Udén; Lina Andersson; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Andersson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; ekosystemtjänst; peri-urban miljö; biologisk mångfald; tvåstegsdiken; myllrande våtmarker; Sveriges miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Skåne; kommun; åar; avrinningsområde; vattenråd;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vad det innebär och om målet uppnås. En historisk tillbakablick på hur våtmarker i Sverige har förändrats och vilka typer av våtmarker som finns i landet ska förtydliga hur människan har nyttjat dessa ekosystem. LÄS MER

 3. 3. Diagnosing Tuberculosis - A critical review of palaeopathological literature on tuberculosis in human skeletal and mummified remains

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Lina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Tuberculosis; critical review; methods; palaeopathology; Pott´s disease; ribs; History and Archaeology;

  Sammanfattning : To analyse tuberculosis both in present and historic times becomes very important in order to understand the magnitude of this disease. The presented information in this thesis was based on a quantitative analysis of skeletal traits and aDNA used to diagnose tuberculosis in skeletal material and mummified remains. LÄS MER

 4. 4. Den svenska skolan: Sekulär eller präglad av kristendom?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Lina Andersson; Rim Merhi; [2021]
  Nyckelord :Sekularism luther-protestantism; Sverige; religion; kultur; tradition; skola; identitet; normer;

  Sammanfattning : Detta arbete är en forskningsöversikt som redogör för forskning om hur kristendom påverkar främst den svenska skolan och dess elever. Forskningen är analyserad utifrån frågeställningarna Hur påverkar kristendom skolans värdegrund och elevens identitetsskapande? samt Hur förhåller sig elever, med eller utan religiösa och kulturella föreställningar eller bakgrunder, till ett samhälle med en majoritetsreligion och -kultur? Forskningen vi använt oss av har vi sökt fram främst via sökmotorerna Ebsco, Eric och Swepub. LÄS MER

 5. 5. Relationens betydelse för elevers delaktighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linn Andersson; Lina Johansson; [2020-11-11]
  Nyckelord :delaktighet; relationer; elevperspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Delaktighet, relationer, elevperspektiv, relationellt perspektiv, specialpedagogikRelationer är ett aktuellt ämne som både forskare och media skriver om i dagsläget. Flera forskare har tidigare uppmuntrat till vidare forskning som berör relationens betydelse ur ett elevperspektiv. LÄS MER