Sökning: "Lina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Lina Andersson.

 1. 1. Resilient Retailing: The effects of sustainability and omnichannel practices on resilience for retailers in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Moa Udén; Lina Andersson; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Den svenska skolan: Sekulär eller präglad av kristendom?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Lina Andersson; Rim Merhi; [2021]
  Nyckelord :Sekularism luther-protestantism; Sverige; religion; kultur; tradition; skola; identitet; normer;

  Sammanfattning : Detta arbete är en forskningsöversikt som redogör för forskning om hur kristendom påverkar främst den svenska skolan och dess elever. Forskningen är analyserad utifrån frågeställningarna Hur påverkar kristendom skolans värdegrund och elevens identitetsskapande? samt Hur förhåller sig elever, med eller utan religiösa och kulturella föreställningar eller bakgrunder, till ett samhälle med en majoritetsreligion och -kultur? Forskningen vi använt oss av har vi sökt fram främst via sökmotorerna Ebsco, Eric och Swepub. LÄS MER

 3. 3. Relationens betydelse för elevers delaktighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linn Andersson; Lina Johansson; [2020-11-11]
  Nyckelord :delaktighet; relationer; elevperspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Delaktighet, relationer, elevperspektiv, relationellt perspektiv, specialpedagogikRelationer är ett aktuellt ämne som både forskare och media skriver om i dagsläget. Flera forskare har tidigare uppmuntrat till vidare forskning som berör relationens betydelse ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Trees that Grow in the Paragon Compiler A Step Towards Modularity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :John Andersson; Anders Berggren Sjöblom; Anders Bäckelie; Johannes Ljung Ekeroth; Lukas Skystedt; Lina Terner; [2020-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Paragon is a programming language that extends Java with statically checkedinformation flow control policies. Paragon’s compiler, which is written in Haskell,has a large type checker. Its current implementation is monolithic, making thecompiler challenging to develop. Paragon’s authors, Broberg et al. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av mastektomi till följd av bröstcancer: : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Andersson; Lina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; experience; mastectomy; women; Bröstcancer; erfarenheter; kvinnor; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och den främsta behandlingen är kirurgi. Ett av behandlingsalternativen är mastektomi som innebär kirurgiskt borttagande av ett bröst. Förlusten kan leda till starka känslor och en förändrad självbild. LÄS MER