Sökning: "in-group bias"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden in-group bias.

 1. 1. Social punishment : Evidence from experimental scenarios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johan Pieslinger; [2018]
  Nyckelord :Punishment; transgressor; ultimatum game; public goods game; neuroscience;

  Sammanfattning : Punishment is the act of penalizing an individual as a response to a transgression. This thesis will deal with punishment in experimental game scenarios and in experimental criminal punishment scenarios, along with their different adaptations. LÄS MER

 2. 2. Man ska inte anta för mycket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kalle Folkesson; Daniel Bedö; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: attribution to discrimination; diskriminering; prototyper; same-gender bias; attributional ambiguity; tillskrivning av diskriminering. attribution to discrimination; discrimination; prototypes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad krävs för att människor ska säga att en individ har utsatts för diskriminering? Tidigare forskning har framhävt främst två sätt att förklara vad som påverkar människor när de säger att diskriminering skett. Dessa är att människor baserar sin attribution på sin förförståelse om situationen och de som drabbas s.k. LÄS MER

 3. 3. Does swapping the race and gender of Communicators affect perspectives on Leadership & Securitization? Donald Trump and how people feel about his words coming out of other peoples mouths.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Enrique Carrion; [2017-10-26]
  Nyckelord :Securitization; Leadership; Ethnodrama; Symbolic Interaction; Donald Trump;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to delve further into the social experiment undertaken by associate professor of economics and political science at Insead, Maria Guadalupe, and associate Professor of Educational theater at New York University Joe Salvatore, in their breakthrough ethnodrama gender swapping study titled “Her Opponent”, and see if through a quantitative analysis it showed us similar results, when the dynamics of not only gender swapping, but also race swapping were applied. The present research examines the perception of Donald Trump through the interpretive guides and theoretical lenses of Symbolic Interaction Theory, Communication leadership, Critical Theory of Communication in Organizations, and Securitization theory, to see if what Donald Trump says and his ideologies would be perceived differently, if what he says was stated by individuals of a different gender and/or race. LÄS MER

 4. 4. Social interaktion i den minimala gruppsituationen leder inte till mer särbehandling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sofia Wiklund; Cecilia Olin; [2017]
  Nyckelord :favorisera ingrupp; diskriminera utgrupp; särbehandling; in-group bias; out-group bias; Tajfel; Locksley; information sharing; knowledge sharing disparity;

  Sammanfattning : Individer har en systematisk tendens att favorisera medlemmar i ens egen grupp och diskriminera de som tillhör en annan grupp, trots minimala grunder för gruppindelning. Denna studie syftar till att undersöka om social interaktion mellan individer i grupper påverkar denna särbehandlingstendens. LÄS MER

 5. 5. The Emotional Politician - An Empirical Study of Effects of Expression on Vote Intention

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Maria Dellbeck-Rajevski; [2017]
  Nyckelord :Political Communication; Emotional Display; Gender; Ethicity;

  Sammanfattning : Political campaign spending on marketing has been on the rise since the early 2000s. Simultaneously, campaigns are becoming increasingly focused on individual politicians rather than the parties they represent. LÄS MER