Sökning: "fallstudie c- i ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden fallstudie c- i ekonomi.

 1. 1. Hur cirkulär kan en värdekedja bli? : En fallstudie om hur ett tillverkningsföretag kan förutse cirkulära strategiers materialbesparande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Caroline Granzell; Tom Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; materialeffektivitet; c-mått; värdeskapande;

  Sammanfattning : Cirkulär ekonomi anses ha möjlighet att omforma dagens linjära flöden genom att låta befintliga resurser cirkulera i samhället, något som EU-kommissionen och forskare menar kan främja en hållbar utveckling. Ambitioner för att nå antagna hållbarhetsmål i Agenda 2030 och arbetet för en cirkulär omställning av samhället har därmed intensifierats, både på EU-nivå och nationell nivå. LÄS MER

 2. 2. Value co-creation: Enablers and risks during value proposition development : A case study in the IT industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Eric Danielsson; Alexander Stenman; [2021]
  Nyckelord :Value co-creation; Servitization; Collaborative value processes; Digitalization;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to advance the understanding of what enablers and risks become evident in value co-creation and how they affect value proposition development. To fulfill this research purpose, the following research questions were derived: RQ1: What are the enablers that become evident during value co-creation in an IT context?, RQ2a: What are the risks that become evident during value co-creation in an IT context?, and RQ2b: How can IT service providers mitigate these risks during value proposition development? Method – The study is an exploratory inductive single case study of a specific business environment that revolves around related services in the IT industry. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av godsmottagning : En fallstudie om effektivisering inom godsmottagningen på Plasman Group

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Subeyr Aden; Akash Singh Sandhey; [2021]
  Nyckelord :lean management; logistik; materialhantering; lagerlayout och ABC-analys;

  Sammanfattning : Ineffektiv materialhantering ger en direkt påverkan på företagets kostnader, därför är det viktigt att kartlägga olika processer i verksamheten. Det onödiga aktiviteterna bidrar till att det behöver implementeras ständiga förbättringar. LÄS MER

 4. 4. A Review of Artificial Intelligence used in Assortment Planning : A Suggested Approach Applied in the Fast Fashion Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alexandra Kosovic; Jeanna Peebo; [2021]
  Nyckelord :Fast fashion; supply chain management; category sales planning; assortment planning; artificial intelligence; supply chain analytics; Snabbt mode; försörjningskedja; kategoristyrning; sortimentsplanering; artificiell intelligens; supply chain analytics;

  Sammanfattning : The short life cycles and highly variable demand in the fast fashion market causes various challenges in a retailer’s supply chain management processes. The essential task at hand is to provide the right product, at the right time, and at the right place. LÄS MER

 5. 5. Effektförlustutredning : Effektförlustutredning av en mindre sodapanna tillhörande ett medelstort massabruk, en fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Carl Drewes; [2020]
  Nyckelord :Recovery boiler; pulp production; steam production; heat transfer; super heater; boiler efficiency; steam production; Sodapanna; pappersmassatillverkning; ångproduktion; värmeöverföring; överhettare; panneffektivitet; elproduktion;

  Sammanfattning : The industrial sector in Sweden stands for 38 percent of the total energy use. Within these 38 percent the pulp and paper industry stand for about half of the energy use. Due to the extent of the energy use it is important that we do what we can to keep the energy usage as low as possible within our industries. LÄS MER