Sökning: "fallstudie c- i ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden fallstudie c- i ekonomi.

 1. 1. Kommunala fastighetskoncerners förberedelser: En fallstudie av implementeringen av det nya EU-direktivet CSRD. : En kvalitativ fallstudie på ett kommunalt koncernbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Olle Detter; Oscar Runesson; [2024]
  Nyckelord :CSRD; Legitimitetsteorin; Signaleringsteorin; Intressentteorin; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Preparations of Municipal Property Companies: A Case Study of the Implementationof the New EU Directive CSRD.Level: C-thesis for bachelor's degree in Business AdministrationAuthors: Olle Detter och Oscar RunessonSupervisor: Jean Claude MutigandaDate: 2024 - JanuaryPurpose: The purpose of this study is to contribute to creating an understanding of howcompanies prepare for the new EU directive CSRD. LÄS MER

 2. 2. Impact of production strategies on inventory management - A case study at a Paper Mill

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Zakariya Ali; Josef Qya; [2023]
  Nyckelord :Produktionsstrategi; hybridsystem; lagerstyrning; lagerkostnader; genomloppstid; lägstalagernivå; pappersbruk; nyckeltal; Industriell ekonomi; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Kundundersökningar har visat att det undersökta pappersbruket bör förbättra sina leveransledtider. En lösning för detta anses vara en förändring av nuvarande produktionsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Optimering av paketdistributionen på ett fallföretags pakettransportrutt

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Alice Björkenstam; Nellie Andersson Lans; [2023]
  Nyckelord :Route planning; Milk run; Parcel transport; Standardized working model; Ruttplanering; Milk Run; Pakettransport; Standardiserad arbetsmodell;

  Sammanfattning : Internal transportation is one of the key elements in manufacturing operations, and there is a constant need to optimize this process (Antoniuk, 2021). The case company has a very large industrial are covering 3 km2, which poses significant challenges for the internal transportation. LÄS MER

 4. 4. Kostnads- och klimatpåverkansanalys vid anskaffning av kontorsmöbler : - En fallstudie av fyra scenarier utifrån Söderhamns kommuns förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Joakim Göthe; Andreas Helgesson; [2023]
  Nyckelord :circular business models; circular economy; furniture flows; municipal services; municipal economic effect; cirkulära affärsmodeller; cirkulär ekonomi; möbelflöden; kommunala verksamheter; kommunekonomisk effekt;

  Sammanfattning : Parisavtalets målsättning om att hålla temperaturökningen på jorden väl under 2°C såväl som målsättningar inom EU och Sverige att ställa om till cirkulära affärsmo-deller för att minska utsläppen av växthusgaser är fantastiska planer. Ändå kastas det omkring en miljon möbler årligen inom Europa. LÄS MER

 5. 5. Hur cirkulär kan en värdekedja bli? : En fallstudie om hur ett tillverkningsföretag kan förutse cirkulära strategiers materialbesparande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Caroline Granzell; Tom Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; materialeffektivitet; c-mått; värdeskapande;

  Sammanfattning : Cirkulär ekonomi anses ha möjlighet att omforma dagens linjära flöden genom att låta befintliga resurser cirkulera i samhället, något som EU-kommissionen och forskare menar kan främja en hållbar utveckling. Ambitioner för att nå antagna hållbarhetsmål i Agenda 2030 och arbetet för en cirkulär omställning av samhället har därmed intensifierats, både på EU-nivå och nationell nivå. LÄS MER