Sökning: "Cirkulär ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden Cirkulär ekonomi.

 1. 1. Läckage av metaller från glas och keramiska artiklar köpta second hand till livsmedel : En potentiell risk för människors hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Hanna Nord-Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Environmental toxin; Ceramics; Glass; Cadmium; Lead; Second-hand; Miljögift; Keramik; Glas; Kadmium; Bly; Second hand;

  Sammanfattning : För att leva mer hållbart så är cirkulär ekonomi en stor del, ser man till marknaden för second hand så är artiklar gjorda av keramik och glas vanligt förekommande och populariteten ökar. Detta examensarbete fokuserade på artiklar köpta second hand av keramik och glas där de nuvarande gränsvärdena för bly och kadmium jämfördes med discussing starting values (DSV). LÄS MER

 2. 2. Barriers of implementing circularity and Industry 4.0 related solutions : From the perspective of a manufacturer of food processing equipment

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gijs Pieter Gerrits; Máni Sveinn Þorsteinsson; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Industry 4.0; food industry; food manufacturing; case study; Cirkulär ekonomi; Industri 4.0; livsmedelsindustri; livsmedelstillverkning; fallstudie;

  Sammanfattning : As environmental and social challenges have increasingly become more pressing in recent years, the concept of Circular Economy (CE) has gained a lot of traction with scholars. However its adoption in the practical world is not far along and companies therefore struggle with understanding and implementing CE. LÄS MER

 3. 3. Miljömässiga åtgärder i hanteringen av schaktmassor i ett stadsbyggnadsprojekt : En analys om hur branschsamverkan kan bidra till ökad hållbarhet, ekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paul Allaga; Loay Ali Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Excavated soil management; Excavation masses; socio-economic benefits and climate savings.; Samverkan; Masslogistikcenter; schaktmassor; Samhällsekonomisk nytta och klimatbesparing;

  Sammanfattning : Agenda 2030, som är en sammanfattande beskrivning av FN:s globala hållbarhetsmål, handlar om att tillsammans kunna hjälpa till att reducera den miljöpåverkan som finns i samhället idag (FN, 2015). En av de branscher som har störst inflytande på växthuseffekten är byggbranschen och därför finns det stor möjlighet här att bidra till en positiv utveckling. LÄS MER

 4. 4. Faktorer för en hållbar urban utveckling vid utformning av ett bostadsområde ämnat för studenter och unga vuxna : Ett konceptförslag för Yttervikens industriområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Urbanization; Housing for young adults; Ytterviken; Circular economy; Hållbar utveckling; Urbanisering; Boende för unga; Ytterviken; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I majoriteten av Sveriges kommuner finns ett underskott av bostäder. De som främst berörs av bostadsbristen är de som är nya på bostadsmarknaden, där en stor andel utgörs av studenter och unga vuxna. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER