Sökning: "thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 1948 uppsatser innehållade ordet thomas.

 1. 1. Den bortprioriterade historien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Linn Appelkvist; [2023-04-18]
  Nyckelord :Matematikhistoria. Matematikundervisning. Matematikdidaktik. Didaktisk Transposition. History as a Goal. History as a Tool. History and Heritage.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk inkludering. LÄS MER

 2. 2. När skyddsrum blir värn mot bomber blir Gud värn för människor : En studie av ukrainska flyktingars religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Lindström; [2023]
  Nyckelord :Ukrainska flyktingar; ortodox kristendom; religion; Ukraina; religionssociologi; Charles Glock; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; deprivationsteori; plausibilitetsstruktur;

  Sammanfattning : This interview study examined the religiosity of eight Ukrainian refugees. The aim of the bachelor thesis was to study how religiosity and religious commitment are affected as a result of war and flight. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av grupp interventionen Fatigue management

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thomas Chammas; Azam Romae; [2023]
  Nyckelord :Fatigue; Fatigue Management; Arbetsterapi; Aktiviteter i dagliga livet; Aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fatigue är ett tillstånd av utmattning som gör det svårt för individer att bilda aktivitetsmönster samt skapa aktivitetsbalans i vardagen. Fatigue kan påverka människans uthållighet, vilket kan leda till att man tappar ork och motivationen. LÄS MER

 4. 4. “Jag ser ingen poäng med att kuratorer ska vara några minipsykologer” - En kvalitativ studie om hur professioner i psykiatrin uppfattar hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Hanna Åberg; [2023]
  Nyckelord :social worker in multidisciplinary team; psychiatry; social worker in health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how medical professionals, working in multidisciplinary teams, viewed the counselor's role, status, and collaboration in psychiatry settings. The method for the study was qualitative semi-structured interviews with seven medical professionals from two psychiatry clinics in southern Skåne. LÄS MER

 5. 5. "Sound and Vision": Thomas Pynchon, Perception, and Transcendence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Viktor Ferdinand Kovács; [2023]
  Nyckelord :Perception; transcendence; auditory self; phenomenology; modalities of experience; perceptual mode; imaginative mode; Thomas Pynchon; Gravity s Rainbow; The Crying of Lot 49; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Previous studies of Thomas Pynchon’s works have made progress in defining numerous aspects of what could be construed as the Pynchonian worldview. However, they have mainly identified them in general, visual terms, separated from the level of the direct experience of his characters. LÄS MER