Sökning: "thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 1684 uppsatser innehållade ordet thomas.

 1. 1. Medarbetarengagemang och dess samband med intern kommunikation och kommunikationsstilar på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Thomas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Medarbetarengagemang; intern kommunikation; kommunikationsstil; UWES; UPZIK; CSI;

  Sammanfattning : Medarbetarengagemanget världen över anses vara förhållandevis lågt (Gallup, 2017). Tidigare vetenskapliga studier påpekar till exempel arbetsmiljö, erkännande av den enskildes arbete, det sociala klimatet på arbetsplatsen, påverkan av personlighet samt tillfredsställelse med intern kommunikation som essentiella för ett gott medarbetarengagemang på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Ett nutida samhällskontrakt : En idéanalys av Moderaternas samhällskontrakt i ett förslag till idéprogram med utgångspunkt i olika kontraktsteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matilda Divinyi; [2021]
  Nyckelord :Samhällskontrakt; Moderaterna; Jean-Jacques Rousseau; Thomas Hobbes; John Locke; idéanalys; politisk filosofi;

  Sammanfattning : In recent years, The Swedish Moderate Party have repeatedly used the term social contract. What do they mean by this concept that has its roots in the philosophers during the Enlightenment? These thinkers lived in a different time with political problems of ther time. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares upplevelser och strategier i arbetet med modersmålsutveckling : En kvalitativ studie om hur förskollärare stöttar flerspråkiga barns modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Örnwigh; Thomas Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Preschool; mother tongue; preschool teachers; experiences; strategies; mother tongue development; Förskola; modersmål; förskollärare; upplevelser; strategier; modersmålsutveckling;

  Sammanfattning : Förskollärare möter i större utsträckning än tidigare barn med annat modersmål än svenska, därmed ökar även behovet av arbetet med modersmålsutveckling. Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare stöttar flerspråkiga barns modersmålsutveckling samt hur förskollärare upplever arbetet med modersmålsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Ett rättvist röstningssystem? : Det amerikanska röstningssystemet i förhållande till tre rättviseteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Rättvisa; USA; John Rawls; Thomas Hobbes; Robert Nozick; rösträtt;

  Sammanfattning : Justice, and what is just, have been discussed by many with no true definition to go by and both political and moral theories alike have tried to find the right definition of what justice is supposed to be. This study will use three political theories to tackle the question if the american election system can be considered just or unjust. LÄS MER

 5. 5. Klockstaplar från 1700-talet Konstruktion och byggprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Thomas Andersson; [2020-10-27]
  Nyckelord :Cultural heritage; campanile; bell tower; belfry; 3D model; klockstapel; klocktorn; klockbock; byggnadsvård; konstruktion; resning; byggprocess;

  Sammanfattning : Calling for a church service by bell ringing has a long history in Sweden. In order for the sound to be heard as far as possible, it was most natural to hang them in the church tower. LÄS MER