Sökning: "Tanzania"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade ordet Tanzania.

 1. 1. Skills development to support graduates in entering thelabor market in Tanzania : A Minor Field Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Malmqvist; Lovisa Kullman; [2022]
  Nyckelord :Skills development; Skills mismatch; Youth bulge; Post-secondary education; Labor market; Tanzania; Minor Field Study; Kompetensutveckling; Kompetensgap; Youth bulge; Eftergymnasial utbildning; Arbetsmarknad; Tanzania; Mindre fältstudie;

  Sammanfattning : Increasing the access to post-secondary education is a top priority around the world, but still many graduates experience serious challenges in entering the labor market. In Tanzania the issue is prominent and partly associated with the skills mismatch, but also with the imbalance of the number of jobs available in relation to the number of graduates seeking for a job. LÄS MER

 2. 2. Ett nyliberalt skifte i Tanzania? : en WPR-analys av ledarkrönikor i tanzanisk statsägd media

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carl Olsson; [2022]
  Nyckelord :Tanzania; Samia Suluhu Hassan; nyliberalism; render technical; anti-politics; WPR; utländska direktinvesteringar; FDI;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida Tanzanias president Samia Suluhu Hassan har en nyliberal inställning till utländska direktinvesteringar. Ledarkrönikor från den statligt ägda tidningen Daily News analyseras med hjälp av WPR-metoden, en definition av nyliberalism inklusive de två begreppen anti-politics och render technical. LÄS MER

 3. 3. Environmental Justice, Stakeholders and Local Communities: A case study from Northern Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sagar Poudel; [2022]
  Nyckelord :Local Communities; Substantive Justice; Distributive Justice; Procedural Justice; Northern Tanzania;

  Sammanfattning : The issues surrounding the distribution and management of ecosystem resources in local communities in the face of climate change have never been more relevant. This qualitative study seeks to explore the understanding and implications surrounding environmental justice in local communities in the framework of environmental courses provided by organization “A” in northern Tanzania. LÄS MER

 4. 4. Gender roles in households : A case study on gender roles in households in northern Tanzania

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Sustainable Societies (SUS)

  Författare :Ottilia Lundh; [2022]
  Nyckelord :Case study; gender roles; Tarime; northern Tanzania; gender inequality; gender perspectives; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; sustainable livelihoods; oppression; physical violence; female genital multination; household activities; education; gender equality.; Fallstudie; könsroller; Tarime; norra Tanzania; ojämlikhet mellan könen; genusperspektiv; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; hållbar försörjning; förtryck; fysiskt våld; kvinnlig könsstympning; hushållsaktiviteter; utbildning; jämställdhet;

  Sammanfattning : This case study investigates perspectives and changes in gender roles in household activities from a gender (in)equality context in Tarime, northern Tanzania. The participants in this study part-took in a previous project called the Serengeti-Mara Ecosystem Project (SEMA) which aimed to integrate gender perspectives and sustainable livelihoods in rural parts of Tarime. LÄS MER

 5. 5. Earth Architecture - Towards a Sustainable Future?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Caroline Halje; Hanna Wernersson; [2022]
  Nyckelord :Earth architecture; clay; building material; sustainability; future building; Tanzania; Dar es Salaam; field study; green building; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : It is widely recognised that the two major challenges of the 21st century are climate change and poverty. The building sector is responsible for over a third of all global carbon dioxide emissions. LÄS MER