Sökning: "Tanzania"

Visar resultat 1 - 5 av 494 uppsatser innehållade ordet Tanzania.

 1. 1. Effects of Labor Reforms on Gender Disparities in Pay in the Formal Labor Market in Tanzania

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Frida Tipple; [2018-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 3. 3. Forest Management Decentralisation in a REDD+ World : A Case Study of a REDD+ Pilot Project in the Kolo Hills Forests, Kondoa District, Tanzania

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Liesa Nieskens; [2018]
  Nyckelord :REDD ; Participatory Forest Management; Political Ecology; Access Qualifications; Carbon Offset;

  Sammanfattning : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradatin (REDD+) is a market-based approachto address tropical deforestation as a key driver of anthropogenic climate change. In Tanzania, participatory forest management (PFM) was used as a vehicle for the institutionalisation of REDD+and implementation of pilot initiatives. LÄS MER

 4. 4. The EITI in Tanzania-Transparency in the Service of Human Rights and Anti-Corruption in the Mining Sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lucy Diganyeck; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Perceptions of Chinese influence in Sub-Saharan Africa : Case studies of Uganda and Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Per Anton Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER