Sökning: "socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12244 uppsatser innehållade orden socialt arbete.

 1. 1. BBIC i ljuset av tre styrlogiker – En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever BBIC som styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Thuresson; [2023-09-13]
  Nyckelord :BBIC; standardiserade arbetssätt; styrning; socialtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare upplever det standardiserade arbetsverktyget BBIC som styrning. Närmare bestämt undersöker studien hur socialsek-reterare upplever och förhåller sig till BBIC som styrningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. ”Viktigast är att det finns ett skyddsnät” - Önskat efterlevandestöd till anhöriga som förlorat en närstående i suicid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Strindlöv; Fredrik Rosander; [2023-09-07]
  Nyckelord :sucid; suicide; anhöriga; bereaved; insatser; intervention;

  Sammanfattning : Suicide is a vast social problem that reaps thousands of victims each year. Beside these victims stand several people stricken with grief. In the following qualitative study, three people bereaved by suicide have been interviewed alongside three professionals working in state subsided occupations to determine what interventions they request. LÄS MER

 3. 3. Hur har diskursen kring biståndsbestämmelsen förändrats över tid? En diskursanalys av socialtjänstlagens biståndsbestämmelse och handläggningen av den

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Algotsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :Socialtjänstlagen; Myndighetsutövning; Biståndsbestämmelsen; Policyanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Min studie har en utgångspunkt i en problemformulering kring den samhällsförändring och inkrementella kunskapsökning inom socialt arbete som skett sedan socialtjänstlagen infördes 1982. Då en ny socialtjänstlag är förestående så är syftet med min studie att synliggöra underliggande föreställningar i diskursen eller diskurserna kring myndighetsutövning, biståndsbestämmelsen och handläggningen av den. LÄS MER

 4. 4. Are you one of those who take children?” Child protection professionals views on the disinformation campaign - implications on the practice and for children’s rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Holmlund; [2023-06-26]
  Nyckelord :Child protection services; disinformation campaign; children’s rights; Sweden; professional identity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyse how professionals at the Child protection services (CPS) perceive the disinformation campaign, how they related it to their work and how they cope with the potential effects related to the campaign. Semi-structured interviews were conducted with professionals at assessment units at CPS, and thereafter analysed through thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Skydds- och riskfaktorer för empatitrötthet bland socialarbetare – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Bergstedt; Ann-Kathrin Wikberg; [2023-06-26]
  Nyckelord :empathy; empathy fatigue; social work; risk factors; protective factors;

  Sammanfattning : Social work is characterized by work with people who are vulnerable or traumatized which requires the professional to have an empathic ability. However, there are signs that the empathic approach and the social workers' close work with traumatized people can lead to stress and result in a negative physical and psychological impact, like empathy fatigue. LÄS MER