Sökning: "socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 8635 uppsatser innehållade orden socialt arbete.

 1. 1. The land of a thousand refused asylum seekers – the state of resources, coping strategies and prospects for the future: experiences of refused asylum seekers living in Finland

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Teija Kukkonen; [2019-12-10]
  Nyckelord :Refused asylum seekers; resources; coping strategies; social capital; agency;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to examine the experiences of refused asylum seekers in Finland byfinding out their state of resources, coping strategies and prospects for the future. In addition,the thesis considered the respondents’ messages to Finnish decision-makers. LÄS MER

 2. 2. Hur kommunicerar Försäkringskassan tillit och förtroende i tider av misstroende för myndigheten? En kritisk diskursanalys av debattartiklar publicerade i svensk nyhetsmedia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Johanna Sjöblom; [2019-11-11]
  Nyckelord :Försäkringskassan; Kritisk diskursanalys; Tillit; Social tillit; Socialt kapital; Förtroende; Strategisk kommunikation; Extern kommunikation; Myndighetskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats studeras hur Försäkringskassan, vars ansvarsområde är att förvalta det offentliga trygghetssystemet, väljer att kommunicera trygghet, tillit och förtroende i sina uttalanden i tider av misstroende. Detta för att dra slutsatser om hur Försäkringskassans externa kommunikation tar sig form och vilka diskurser som Försäkringskassan använder sig av när de talar till allmänheten. LÄS MER

 3. 3. VEM SKA TA ANSVAR FÖR DÖDEN? En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på skolans roll i det suicidpreventiva arbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Lindblad; Lina Rissvik; [2019-10-09]
  Nyckelord :Suicide prevention; school as an arena; health promotion work; high school counselors; adolescents;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine what school counselors opine of high schools’ part in thework with youth suicide prevention. The material consisted of interviews with six high schoolcounselors in Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. FREDA hela veckan En studie om socialsekreterares upplevelser av standardiserade bedömningsinstrument i arbetet med våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Ohlsson; Per Green; [2019-10-09]
  Nyckelord :Standardisering; Socialtjänsten; Våld i nära relationer; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Standardisering inom det sociala arbetet är något som har tilltagit på senare år. En utvecklingsom inte minst går att se i socialtjänstens arbetet med våld i nära relationer. Ettsamhällspolitiskt angeläget område som länge har mötts av en misstro gällande godtyckligabedömningsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Social Impacts of Climate Change on Women’s Health in Belize

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mathilda Jerenius; [2019-10-09]
  Nyckelord :Climate change; health; women; social work; public health;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate whether climate change affects women’s health in Belize, and if so, how. Belize, being a low-lying coastline country is prone to suffer from repercussions of climate change. The data was collected by conducting four focus group discussions with female participants in four rural villages in Belize. LÄS MER