Sökning: "Samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 11284 uppsatser innehållade ordet Samarbete.

 1. 1. Kommersiell sharenting - etiskt eller oetiskt? En kvalitativ studie som diskuterar och analyserar etiken bakom fenomenet kommersiell sharenting, då influencers använder sina barn i marknadsföringssyfte på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katja Gudmand-Höyer; Rebecca Svensson Miram; [2023-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier har kommit att bli en central och betydande del av många människors dagliga liv. I takt med digitaliseringen och teknikens utveckling har yrket influencer uppstått. Idag tjänar stora profiler miljoner på att publicera bilder och videos på sociala medier i samarbete med andra varumärken. LÄS MER

 2. 2. När pedagoger har tid att tala systematiskt kvalitetsarbete blir det kvalité

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Borg; Rebecca Milesa; [2023-10-24]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; fritidshem; lärare i fritidshem; kvalitet; läroplan;

  Sammanfattning : Systematiskt kvalitetsarbete är en obligatorisk och lagstadgad arbetsuppgift som alla verksamma inom skolan ska bedriva i samarbete med huvudman. I denna studie undersöker vi därför hur pedagoger talar om det systematiska kvalitetsarbetet och hur de också arbetar med det centrala innehållet i läroplanens fjärde kapitel för fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. ”Grabbarna kan inte hantera penslar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :My Ancar; Linnea Stålsmeden; [2023-10-23]
  Nyckelord :Bildskapande; Genus; Kön; Jämställdhet; Intersektionalitet; Fritidshem; Konstruktivism; Genuskontrakt; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av inkludering och inkluderande arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lindh; Emma Mossberg; Felicia Fogelström; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; uppfattningar; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar av inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Förskolan är en plats för alla barn oavsett förutsättningar och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska präglas av alla barnens lika rätt till inflytande och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. “Jag är ansvarig för utbildningen men alla är ansvariga i genomförandet av allt som jag planerat” - En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om sitt förtydligade ansvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Meriam Nordin; Olivia Larsson; Sanna Agertz Weiss; [2023-10-19]
  Nyckelord :förskollärare; ansvar ; förskola; intervju; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur förskollärare uppfattar sitt förtydligade ansvar som framhävts sedan läroplan för förskolan reviderades år 2010. Frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: 1. Vilka uppfattningar har förskollärare om deras förtydligade ansvar i förskolan? 2. LÄS MER