Sökning: "Matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 10691 uppsatser innehållade ordet Matematik.

 1. 1. Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Pontus Bilén; Quentin Flodén; August Hjelström; Levi Sundkvist; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av nodalkurvor. LÄS MER

 2. 2. Lösning av diofantiska ekvationer med hjälp av Fourieranalys: En studie av Hardy-Littlewoods cirkelmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Hugo Bäckman; Tony Gromer; Rebecka Mårtensson; Elina Möller; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete i matematik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet studeras två applikationer av Hardy-Littlewoods cirkelmetod. Det redogörs för en förbättring på Warings problem för ett godtyckligt antal olika potenser. LÄS MER

 3. 3. Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :August Hjelström; Levi Sundkvist; Pontus Bilén; Quentin Flodén; [2023-11-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av nodalkurvor. LÄS MER

 4. 4. Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Johansson; [2023-10-13]
  Nyckelord :metodik; pedagogik; undervisningsformer; lärandeprocesser; samverkan; laborativa arbetssätt; digitalisering; digitaliserade läromedel; gruppdynamik; lärarrollen; elevperspektivet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. "Man kan inte rodda i det själv..." En kvalitativ studie om samarbete och ansvar för elevers matematiklärande i årskurs F-3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :David Brunhage; [2023-08-07]
  Nyckelord :jurisdiktion; matematiksvårigheter; speciallärare; specialpedagog; samarbetskultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur klasslärare och specialresurser samarbetar kring elever i matematiksvårigheter inom årskurs F-3. Specialresurs används i texten som ett begrepp som inte gör skillnad på yrkesgrupperna speciallärare och specialpedagog. LÄS MER