Sökning: "Ulrika Ashcroft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Ashcroft.

  1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
    Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

    Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER