Sökning: "Marie Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Marie Forsberg.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat sviktar : Upplevelsen av att leva med diagnosen hjärtsvikt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Gunilla Engström; Eva-Marie Azalevie; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en sekundär sjukdom till följd av ohälsa i hjärtat och drabbar ungefär två procent av svenska befolkningen, därmed anses det vara en folksjukdom. En hjärtsviktsdiagnos inverkar på patientens liv i olika grader och kan leda till förändring med försämrad livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Att förlora sitt bröst : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelse efter genomgången mastektomi

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Areej Alshobaki; Stina Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Women; Experience; Body Image; Breast neoplasms; Mastectomy; Kvinnor; Upplevelse; Kroppsuppfattning; Bröstcancer; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor globalt, cirka 20 kvinnor utvecklar bröstcancer varje dag och förutom strålbehandling är kirurgi den vanligaste behandlingen av bröstcancer. Den vanligaste operationsformen är mastektomi, som innebär att man tar bort hela bröstet. LÄS MER

 4. 4. Främjande insatser för elevers läs- och skrivutveckling : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Björkman; Marie Ivarsson Bjurteg; [2022]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; läs- och skrivinlärning; läs- och skrivundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt handlar om främjande undervisning i tidig läs- och skrivutveckling. I det centrala uppdraget för svenskämnet anges möjligheter till utveckling inom det egna läs och skriftspråket hos elever. Målet med undervisningen är att skapa ett intresse och motivation hos elever för både läsning och skrivning. LÄS MER

 5. 5. Bemöta föräldrar med pyskisk sjukdom : En fokusgruppsstudie på neonatalavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Forsberg; Marie Fredriksson; Emma Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Focus group; Lack of knowledge; Mental illness; Qualitative study; Uncertainty; Fokusgrupp; Kvalitativ studie; Kunskapsbrist; Osäkerhet; Psykiska ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to identify the child's and family's resources and needs. LÄS MER