Sökning: "Therése Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Therése Johansson.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter avtrycksårsarbete i hemsjukvården : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Veronika Johansson; Therese Roos; [2023]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Glesbygd; Hemsjukvård; Kvalitativ metod; Trycksår; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår innebär lidande för patienten. De flesta trycksår går att förebygga med prevention och tidig riskidentifikation. Trycksår som hade kunnat förebyggas klassas som vårdskada. Distriktssköterskan i hemsjukvården bär ett stort ansvar för omvårdnaden och har ett ansvar i att främja en säker vård. LÄS MER

 3. 3. Din tonåring och alkoholen : en kvalitativ studie om Systembolaget och IQ:s kommunikationskampanjer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nelly Bårdén; Therese Johansson; [2023]
  Nyckelord :IQinitiativet; kommunikationskampanjer; igenkänning; Tonårsparlören; encoding decoding; risksamhälle; strategisk kommunikation; Systembolaget; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur vårdnadshavare till tonåringar mellan 15-18 år ser på kampanjmaterial från IQ och Systembolaget, vidare hur detta formar konversationerna från vårdnadshavarnas perspektiv om ämnet alkohol. Studien utförs i tre intervjuer i form av fokusgrupper med vårdnadshavare till tonåringar. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder vid procedursmärta hos barn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Johansson; Emma Wallin; [2023]
  Nyckelord :Children; Nursing care; Pain; Procedural pain; Barn; Omvårdnad; Procedursmärta; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Barns smärta utgörs av många olika dimensioner, och har länge varit ett eftersatt område som har präglats av myter och missuppfattningar. Barn som uppsöker sjukvården och som genomgår smärtsamma procedurer är särskilt utsatta då kommunikationen med ett barn måste anpassas i samband med vårdbesöket. LÄS MER

 5. 5. När amningen inte blir en framgång : En kvalitativ studie kring kvinnors amningserfarenheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

  Författare :Therese Johansson; Maja Ryd; [2023]
  Nyckelord :Amning Kvinnor Amningssvårigheter Kvalitativ forskning Blogg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationens amningsrekommendationer bör kvinnor exklusivt amma sitt barn upp till sex månaders ålder. Amning har hälsofrämjande effekter på både kvinnor och barn. Under amningsperioden kan kvinnor erfara utmaningar som kan försvåra amningen. LÄS MER