Sökning: "Therése Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Therése Johansson.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Izabella Gustafsson Sunnaas; Therese Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; suicid; suicidnära; sjuksköterskan; upplevelser; vårdmöte; lidande;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem som berör många individer. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och suicid och risken att drabbas av psykisk ohälsa är 50% under en livstid. Sjuksköterskan bär ett ansvar för patienten och dess omvårdnad och bör i sin profession se till patientens unika värld. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett måttligt prematurt barn – Föräldrars upplevelser av stöd i föräldraskapet från specialistsjuksköterskor inom barnhälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :AnnaLisa Ask; Theresé Johansson; [2018-11-29]
  Nyckelord :barnhälsovård; enkätstudie; föräldrar; prematuritet; self-efficacy; specialistsjuksköterska; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Becoming a parent of a child born in gestation week 32-36 is an overwhelming experience. The Children's Health Service (CHS) has the task of providing support to parents and special support for those who have fallen into a vulnerable situation. LÄS MER

 3. 3. Är det skillnad på barn och barn? : -  En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Johansson; Josefin Holmbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. LÄS MER

 4. 4. Gilla - för nöjes skull: En kvantitativ och kvalitativ studie om engagemang på nöjesparkers Instagramkonton

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Brunnberg; Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; Instagram; marknadsföring; nöjesparker; gilla-markeringar; informationsarkitektur IA ; sociala medier;

  Sammanfattning : This study aims to examine what makes people engage on the social media platform Instagram. Marketing on social media is becoming more and more popular and the biggest difference compared to traditional media is that the users of social media are participants in the marketing process. LÄS MER

 5. 5. 50 ärenden kontra 100 ärenden : En kvalitativ studie om specialiserade biståndshandläggare respektive traditionella biståndshandläggare och deras handligsutrymme i arbetet med äldre som har en alkoholproblematik

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Therese Falk; Magda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Äldreomsorg; biståndshandläggare; alkohol; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : .... LÄS MER