Sökning: "matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 9946 uppsatser innehållade ordet matematik.

 1. 1. Vilken inverkan har programmering på lärandet i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farah El-khatib; Roba Nimer; [2023]
  Nyckelord :Matematiska förmågor; programmering; effekt; påverkan; grundskola; problemlösningsförmåga; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Abstract Avsikten med följande kunskapsöversikt är att undersöka betydelsen som programmering har på lärandet i matematikämnet. Metoden för att undersöka detta var att utföra en systematisk datasökning, alltså söka bland annat studier, metaanalyser, vetenskapliga artiklar i olika databaser. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning på lågstadiet : Hur lärare beskriver ett matematiskt problem och sitt arbete med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; [2023]
  Nyckelord :problem solving; teachers working methods; teachers descriptions of a mathematical problem; primary school; problemlösning; lärares arbetssätt; lärares beskrivningar av ett matematiskt problem; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fem undervisande lärare i årskurserna F-3 beskriver ett matematiskt problem och hur de förhåller sig till undervisning i problemlösning. Den valda metoden är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER

 4. 4. Further Developing Preload Lists for the Tor Network

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Bahmiary; [2023]
  Nyckelord :Tor; DNS; Preload list; Crawling; Tor; DNS; Preload lista; Webbkrypning;

  Sammanfattning : A recently proposed defense for the anonymity network Tor uses preload lists of domains to determine what should be cached in the Domain Name System (DNS) caches of Tor relays. The defense protects against attacks that infer what is cached in Tor relays. LÄS MER

 5. 5. Grafisk översikt för orderflöde i realtid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :John Karnbrink; [2023]
  Nyckelord :order; lager; realtid; node.js; linux;

  Sammanfattning : This thesis describes a project that aimed to create a digital tool for use at a company. The tool performs a useful function that had been requested for a while by both management and the proposed users. The tool shows orders to be packed at the warehouse. LÄS MER