Sökning: "Unity"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade ordet Unity.

 1. 1. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 2. 2. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maral Afsharian; [2020]
  Nyckelord :Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. LÄS MER

 3. 3. "Vi kan inte behandla förrän ni placerar" : En studie om samverkan mellan kommuner och region i arbetet med beroendeproblematik och psykisk ohälsa bland unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Svensson; Nathalie Helmer; [2020]
  Nyckelord :substance abuse; mental health problems; comorbidity; youths; cooperation; municipality; county; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine how professionals in the municipality and county cooperate in the organizational fields surrounding comorbidity between substance abuse and mental health among youngsters. The method chosen for this study was qualitative interviews with seven different professionals working in the social services, child and adolescent psychiatry, and Maria Skåne clinics. LÄS MER

 4. 4. På förhand utvalda åtgärder? - Åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen i planeringen av E22 och E6 genom Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Reed Shi; [2020]
  Nyckelord :Fyrstegsprincipen; ÅVS; åtgärdsvalsstudier; Trafikplanering; E22; E6; planeringsnivåer; Trafikverket; Swedish infrastructure planning methodology; Ideon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan bilens intåg har samhällets infrastruktur utformats och anpassats till dess behov. Allteftersom klimatförändringar och klimatfrågor ställts i rampljuset har den strategiska planeringen inom transportsektorns omstrukturerats utefter. LÄS MER

 5. 5. Vandalism and Social Capital : A case study of Hovsjö, Södertälje

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nishka Rani Yayagopal; Aman Kapoor; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vandalism is a form of a crime and threatens the safety and unity of a neighborhood. To inspect the issues of vandalism, a case study of Hovsjö in Södertälje is chosen. The area has most immigrants mainly from the Middle Eastern descent. LÄS MER