Sökning: "Unity"

Visar resultat 1 - 5 av 641 uppsatser innehållade ordet Unity.

 1. 1. Designing a Precious Key : A First-Person Creation, Exploration and evaluation-process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Lindberg; [2022]
  Nyckelord :HCI; Preciousness; first-person research; RFID; NCF; Design;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to explore aspects of a design that makes an electronic key feel precious toa user. The goal is to find information that is useful when designing electronic keys and to serve as partof the research in the project Precious Keys. LÄS MER

 2. 2. Construction Supervision with Augmented Reality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Pablo Fernández Fernández; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Construction sites are key points regarding implementing robot supervision to create more secure, reliable, and free hand-work workspaces. This project’s scope is to develop a complete interpretation of a modern concept of surveillance. LÄS MER

 3. 3. Boksamtalet som en enhet : En kvalitativ studie om sex elevers uppfattningar omboksamtalets påverkan på läsförståelse och läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Glemme; Mats Alm; [2022]
  Nyckelord :boksamtal; textsamtal; läsförståelse; läslust; läsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sex elevers uppfattningar om boksamtal, med fokuspå deras läsförståelse och läslust. Detta görs inom ramen för läsprojektet 16-årsboken påKullagymnasiet i Höganäs och utifrån boksamtal om ungdomsboken Bergtagen avCamilla Sten (2020). LÄS MER

 4. 4. Medborgarskapstest, omstridda koncept, och möjliggörande villkor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; Sara Synneby; [2022]
  Nyckelord :Citizenship; Civic integration; The Boundary Problem; Conditions of possibility; Discourse; WPR approach; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 24 oktober 2019 beslutade den svenska regeringen att en statlig offentlig utredning skulle genomföras med syftet att presentera förslag om hur ett medborgarskapstest skulle kunna fungera som ett lagstiftat krav för medborgarskap. Denna undersökning tillämpar WPR-ansatsen, och med hjälp av politisk teori och genom att problematisera texten i SOU 2021:2 syftar den till att spåra och frilägga de hypotetiska icke-intentionala implicita antaganden beträffande gränsdragningsproblemet, demos, och medborgarskap som är de möjliggörande villkoren för de resonemang om medborgarskapstest som uttrycks i SOU 2021:2. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Prospects of Turkish Resource Nationalism. Constructing Subject and Places through Hydrosocial Territories - the Case of GAP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadja Ali; [2022]
  Nyckelord :Resource nationalism; GAP; hydrosocial territories; governmentality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis sets to interrogate the deployment of resource nationalism in the Turkish case, using the hydraulic project Güneydoğu Anadolu Projesi as a case study. While previous research has often determined resource nationalism through state-building and economic accumulation, the thesis challenges this literature by focusing on how conceptualizations of subjects and places are constructed in conjuncture to resource nationalist imageries to build a sense of national unity. LÄS MER