Sökning: "Unity"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet Unity.

 1. 1. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar VR spelupplevelsen i lugna spel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Rodriguez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna artikel presenterar skillnaderna inom spelupplevelse för spel som kan spelas i både VR (Virtual Reality, eng. för virtuell verklighet) och på en datorskärm samt hur dessa kan leda till cybersickness (åksjuka). LÄS MER

 3. 3. Kroppen består inte av en enda del utan av många : En komparativ ecklesiologisk studie av Johnson och Zizioulas syn på inkludering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kenth Sanfridsson; [2019]
  Nyckelord :Communion ecclesiology; ecclesiology; John Zizioulas; Elizabeth Johnson; inclusion; consensus fidei; existential pluralism; theological worlds; Paul Jones;

  Sammanfattning : This essay discusses different ways of understanding inclusion from the perspective of existential experiences in the church with the help of communion ecclesiology. The aim is to analyze other ways of creating inclusion that are not founded on the principle of consensus which has been a preferred method in the broader church community trough the ages. LÄS MER

 4. 4. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 5. 5. Creating Good User Experience in a Hand-Gesture-Based Augmented Reality Game

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benny Lam; Jakob Nilsson; [2019]
  Nyckelord :AR; Hand gestures; Bare-hand interaction; HGR; Augmented reality; usability; user experience; Manomotion; ARKit; Visual Odometry; SLAM; VO; VIO; 3D gestural interaction; gesture recognition; gesture tracking; augmented environments; Förstärkt verklighet; 3D gestinteraktion; gestigenkänning; visuell odometri; Manomotion; ARKit;

  Sammanfattning : The dissemination of new innovative technology requires feasibility and simplicity. The problem with marker-based augmented reality is similar to glove-based hand gesture recognition: they both require an additional component to function. LÄS MER