Sökning: "brand community"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden brand community.

 1. 1. Brand negotiations in Video Game Communities - An exploratory study analysing community-made discourses in video game brands and how they shape the brand image

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Möller; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 3. 3. Outcomes of personal branding in a virtual third place : A qualitative study on streamer-viewer relationships on Twitch.tv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Widell; Guzmán Marco; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personal branding has been central to the marketing field of study for the past few decades, as its flexibility has found a place in professional, academic, and social contexts. The relationship between loyalty and customer satisfaction has been explored throughoutexisting literature, where the concept of customer delight, or the act of exceeding customer expectations, has recently been the subject of many conversations regarding its effects on loyalty. LÄS MER

 4. 4. The clash between Ikea's brand identity, ideologies and employees' values

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Kubiak; Sam Ouda; Sara Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : In May 2019, Ikea group in Poland posted an article in the intranet regarding LGBT-movement, encouraging the employees to support the LGBT+ community by participating in the celebration the company was about to host. A religious employee, with the pseudonym Tomasz K., chose to show his disapproval by posting a comment to the article. LÄS MER

 5. 5. Country-of-origin effect: Expanding brands from Taiwan to Lithuania

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julija Jadzeviciute; Ching Yen Yang; [2020]
  Nyckelord :East Asian COO effect; Moderators of COO effect; Product evaluation; Brand equity; Asian brand challenges; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose of this paper is to understand how Taiwanese brands can manage the country-of-origin effect on product evaluation in Lithuania. Methodology: This is a quantitative research based on primary data collected in Lithuania. LÄS MER