Sökning: "advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 1583 uppsatser innehållade ordet advertising.

 1. 1. GENDER-STEREOTYPES, FOOD AND ADVERTISING. An Analysis of Gender-role Portrayal and Gendered Language in Japanese Video Commercials

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2020-06-09]
  Nyckelord :SIK; japanska; Japanese; Gender; Stereotypes; advertising; language;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate Japanese gender stereotypes through the analysis of gender role portrayals in video commercials of the product category food and cooking, as well as by observing the use of gender specific language by the characters of the commercials. This is done through a combined quantitative and qualitative analysis of 115 commercials collected from online sources. LÄS MER

 2. 2. Reklamens bild av semester : Semesterns inflytande på reklamannonser i JönköpingsPosten 1938-1947

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Isac Grusell; [2020]
  Nyckelord :Semester; reklamannonser; semesterlagen 1938; Jönköpings-Posten; 1930- och 1940-tal.;

  Sammanfattning : This thesis is based upon the perspective of the holiday law introduced in 1938. This law gave many Swedes the right to two weeks paid vacation, which previously not all had. LÄS MER

 3. 3. Att ha inkluderande reklam är en självklarhet, eller? : Organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Ehn; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Norm creativity; norm creative advertising; brand identity; organizations; marketing; communication; advertising; Normkreativ reklam; normkreativitet; reklam; organisationer; förhållningssätt; kommunikation; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse för organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam   Metod: En deduktiv studie av kvalitativ karaktär genomfördes genom fem intervjuer med Vattenfall, Synoptik, Sparbanken Rekarne, TUI och Vinter.   Slutsats: Studien visade att organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam varierar. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing and its effectiveness on consumers’ attitudes and purchase intention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erica Wärme; Louise Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Online advertising; Attitudes; Influencers; Electronic word-of-mouth; Social media; Purchase intention;

  Sammanfattning : Social media is nowadays one of the best ways to reach new potential customers. Social media platforms allow influencers to promote brands and reach even more customers. These new platforms are relatively untested as regards its effectiveness. LÄS MER

 5. 5. The Risks of Shock Advertising for Non-profit Organizations : A qualitative study of the effects of shock advertising on consumer processing and evaluation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ola Olofsson; Marcus Funke; [2020]
  Nyckelord :Brand Image Incongruity; Shock Advertising; Consumer Processing; Consumer Evaluation; Brand Evaluation;

  Sammanfattning : The use of shock advertising as a means to attract consumers’ attention has been prevalent during the last decade. This is especially true in the case of non-profit organizations, where consumers are more lenient to incongruent and explicit imagery. LÄS MER