Sökning: "Moa Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Moa Lind.

 1. 1. Real vs Reel: Drivers of Consumer Engagement in Online Brand Communities. A Netnographic Study on Red Bull’s Facebook Brand Page

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Lind; Malin Morup; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer engagement; online brand communities; social media; netnography; authenticity; disengagement; relationship marketing;

  Sammanfattning : Online brand communities contribute to companies by being a digital extension of the brand, enabling a diversified complementary market, and constituting a driving marketing force through consumer engagement. However, with great opportunities comes also great responsibilities, and its challenges. LÄS MER

 2. 2. VAD ÄR POLITIKERS ATTITYD TILL POLISENS ARBETE MED KAMERABEVAKNING? -En enkätundersökning i kommunfullmäktige i Kumla och Hallsbergs kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Larsson; Moa Marcus Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trends shows that Sweden is about to become a surveillance society and the Swedish people are increasingly being monitored in their everyday life due to the development and advancement of technology. It can therefore be considered a social interest to study this from different perspectives. LÄS MER

 3. 3. Operation Rädda EU? : En kvalitativ innehållsanalys av attityder till Europeiska Unionen i den svenska mediala debatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Freja Lind; Moa Fohlin; [2019]
  Nyckelord :Attityd; EU; media; ledarsidor; politiska sakfrågor; politiska processer; euroskepticism; europeisk identitet; europeisk integration;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen är i ständig politisk utveckling och så är även den svenska opinionens förhållningssätt till det europeiska samarbetet. Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder till EU som finns representerade i ledarsidor i tidningarna Proletären, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden, under det första kvartalet av 2019. LÄS MER

 4. 4. Size and Flow - Does it make a difference? Multinational electricity market integration and price effects at the Nordic electricity market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Boëthius Lind; [2016-09-14]
  Nyckelord :electricity price; market integration; market liberalization; Nord Pool; statistical method; time series analysis;

  Sammanfattning : The liberalisation process and the (re)structuring of the electricity markets within Europe has been subject to extensive discussion during the last decade. A key concept in this discussion is the creation of multinational electricity markets. LÄS MER

 5. 5. Bloggtänk och skrivlust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Moa Lind; [2011]
  Nyckelord :sociointeraktivt; blogg; processkrivning; motivation; skola; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera fyra gymnasieungdomars inställningar till skrivande och respons i skolan och på bloggar. I ämnesplanen för svenska som träder i kraft hösten 2011 står det bland annat att undervisningen i svenska ska ” stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling” samt ”syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift(…)”. LÄS MER