Sökning: "astrid lindgren barn"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden astrid lindgren barn.

 1. 1. Parallella världar och föräldralösa barn : En jämförande analys av Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Ylva Hällens Sagan om ljusbäraren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisen Svensson; [2023]
  Nyckelord :astrid lindgren; ylva hällen; parallella världar; barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker två litterära verk, Astrid Lindgrens Mio, min Mio från 1954 och YlvaHällens Sagan om ljusbäraren från 2016, med syfte att jämföra dem utifrån olika teman somdykt upp i genreforskningen. Båda böckerna behandlar en ung protagonist som bor i fosterhemoch färdas till en annan värld för att hitta sitt ursprung och utföra ett viktigt uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Mångkultur i ALMA-pristagares bilderböcker. : Hur framställs etniciteter, kulturmöten och mångkultur i bilderböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Ohlfeldt; [2023]
  Nyckelord :children´s literature; ethnicity; race; cultural meeting; multiculture; diversity; interculture; preschool; Barnlitteratur; etnicitet; ras; kulturmöte; mångkultur; interkultur; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån Nikolajevas narratologiska litteraturanalys utföra bilderboksanalyser, utifrån ett mångkulturellt och interkulturellt perspektiv, med fokus på hur etniciteter, kulturmöten och mångfald framställs. I urvalet valdes bilderböcker skrivna av nationella och internationella författare som tilldelats ett av världens största litteraturpriser, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur ur ett maktperspektiv : – En textanalys av Astrid Lindgrens böcker Emil i Lönneberga (1963), Nya hyss av Emil iLönneberga (1966) och Än lever Emil i Lönneberga (1970)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Fagrell; Viktor Svedin; [2022]
  Nyckelord :Power; children’s literature; power relations; makt; maktförhållande; Astrid Lindgren; Emil i Lönneberga; värdegrund; barnlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie där textanalys görs på böckerna Emil i Lönneberga (1963), Nya hyss av Emil i Lönneberga (1966) och Än lever Emil i Lönneberga (1970). Syftet är att undersöka vilka maktrelationer mellan vuxna och barn som kommer till uttryck i de tre böckerna om Emil i Lönneberga. LÄS MER

 4. 4. Från “När Salikons rosor vissnar, då är jag död” till “Dödsstraffa mej hit och dödsstraffa mej dit” : En litteraturdidaktisk textanalys och diskussion av döden i barnlitteratur skriven av Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Pålsson; Ellie Uggla; [2022]
  Nyckelord :Död; barn; skönlitteratur; tematisk analys; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur döden och livet efter döden skildras i ett antal barnböcker för att kunna föra en didaktisk diskussion om böckernas didaktiska potential för arbete med värdegrundsfrågor kopplat till ämnet döden. Böckerna som undersöks är Allrakäraste Syster, Mio, min Mio, Sunnanäng och Bröderna Lejonhjärta skrivna av Astrid Lindgren. LÄS MER

 5. 5. Mat och normer i Astrid Lindgrens kapitelböcker för barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Oskar Söderström; Jonathan Andersson; [2022]
  Nyckelord :Children’s literature; Astrid Lindgren; Food culture; Food norms; Preferences; Barnlitteratur; Astrid Lindgren; Matkultur; Matnormer; Preferenser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER