Sökning: "astrid lindgren barn"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden astrid lindgren barn.

 1. 1. Skillnader mellan två versionerav boken Pippi Långstrump  -en komparativ undersökning mellan originalet från 1945och en senare upplaga från 2016

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Giaever Alm; Ida Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; komparation; original; språkbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie av Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump (1945) och den 30:e upplagan av samma bok (2016). Uppsatsens syfte är att se skillnader i språkbruket samt tillägg och borttagningar mellan en originalupplaga och en senare upplaga av en svensk, klassisk barnbok. LÄS MER

 2. 2. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 3. 3. Att bli vuxen – “Det är en världslig sak” : En skev läsning av Karlsson på taket som en normbrytande vuxenkaraktär

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Gabriella Fischer; [2020]
  Nyckelord :Barnkultur; Karlsson på taket; Astrid Lindgren; barnlitteratur; vuxen; barn; maktrelation; ålder; vuxennorm; kritiska åldersstudier; barndomsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Astrid Lindgrens berättelse om Karlsson på taket. Fokus ligger på att urskilja de attribut som gör att Karlsson kan betraktas som en vuxen karaktär. Därefter har en skev läsning gjorts med syfte att uppmärksamma hur hans agerande som vuxen kan anses bryta mot vuxennormen eller inte. LÄS MER

 4. 4. Hur kan högläsning bidra tillläroplanens värdegrundsarbete?  -en fallstudie utifrån Mio, min Mio

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Dahlgren; Elvira Nyström Elvira Nyström; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; värdegrundsuppdrag; didaktik; skönlitteratur; Mio; min Mio;

  Sammanfattning : Studien behandlar Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio från år 1954. Det är en känd barnboksom har blivit läst av många barn genom åren. Studien utgår från två olika delar.De olika delarna behandlar två olika saker. LÄS MER

 5. 5. I Nangilima kanske det är mer snö och is : En receptionsstudie av hur barn kan tolka Astrid Lindgrens film Bröderna Lejonhjärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Michaela Ricklund; Tova Rane; [2019]
  Nyckelord :Reception study; children; interpretation; metaphors; semiotics; narrative structure; receptionsstudie; Astrid Lindgren; Bröderna Lejonhjärta; barn; tolkning; metaforer; semiotik; narrativ struktur;

  Sammanfattning : In 1973 the famous Swedish children’s author Astrid Lindgren wrote the story about the brothers Lionheart. A story about the love between two brothers, bravery and death. Ever since, there have been a widely discussion whether the story is suitable for the young readers. LÄS MER