Sökning: "astrid lindgren barn"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden astrid lindgren barn.

 1. 1. Från “När Salikons rosor vissnar, då är jag död” till “Dödsstraffa mej hit och dödsstraffa mej dit” : En litteraturdidaktisk textanalys och diskussion av döden i barnlitteratur skriven av Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Pålsson; Ellie Uggla; [2022]
  Nyckelord :Död; barn; skönlitteratur; tematisk analys; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur döden och livet efter döden skildras i ett antal barnböcker för att kunna föra en didaktisk diskussion om böckernas didaktiska potential för arbete med värdegrundsfrågor kopplat till ämnet döden. Böckerna som undersöks är Allrakäraste Syster, Mio, min Mio, Sunnanäng och Bröderna Lejonhjärta skrivna av Astrid Lindgren. LÄS MER

 2. 2. Mat och normer i Astrid Lindgrens kapitelböcker för barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Oskar Söderström; Jonathan Andersson; [2022]
  Nyckelord :Children’s literature; Astrid Lindgren; Food culture; Food norms; Preferences; Barnlitteratur; Astrid Lindgren; Matkultur; Matnormer; Preferenser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur ur ett genusperspektiv : En text- och bildanalys av Astrid Lindgrens böcker Lotta påBråkmakargatan och Alla vi barn i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabet Magnerot; [2021]
  Nyckelord :Lotta på Bråkmakargatan; Alla vi Barn i Bullerbyn; Astrid Lindgren; genus; traditionella könsroller; critical literacy; kritisk litteracitet; illustrationer; normbrytande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utföra en text- och bildanalys av Astrid Lindgrens böckerLotta på Bråkmakargatan (1961) och Alla vi barn i Bullerbyn (1947). I studien undersökshuvudkaraktärerna med inriktning på Lotta och Lisa ur ett genusperspektiv och jämför derasgenuskonstruktion, och hur de framställs i anknytning till de genusnormer som förekommer ibarnlitteratur. LÄS MER

 4. 4. "Bra litteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet - Astrid Lindgren" : En kvalitativ studie om pedagogers genusmedvetenhet i val av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Oddmar Bergen; Lovisa Reimertz; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; normer; högläsning; stereotypiska könsnormer;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan (2018) beskriver att förskolan ska arbeta med att motverka stereotypiska könsnormer, alla barn ska vara inkluderade samt att det ska vara jämställt mellan könen (s. 5–6). LÄS MER

 5. 5. Lättlästa bearbetningar –vad försvinner och vad blir kvar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Lidell; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Lättläst; läsinlärning; lässtrategier; didaktiska val; textsamtal;

  Sammanfattning : Studien ämnar belysa skillnaden mellan originalversion och lättläst version av två klassiska barn- och ungdomsböcker. Böckerna som analyserats är Mästerdetektiven Blomkvist av Astrid Lindgren och Tordyveln flyger i skymningen av Maria Gripe. LÄS MER