Sökning: "children´s literature"

Visar resultat 1 - 5 av 763 uppsatser innehållade orden children´s literature.

 1. 1. "Men han är väl snäll? Han är ju snäll tycker jag..." : En kvalitativ studie om framställandet av funktionsvariationen autism i en barnbok samt nio elevers uppfattningar kring bokens huvudkaraktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Hernhag; [2022]
  Nyckelord :Functional variation; children s literature; autism; student perceptions; textual analysis; norm criticism; Funktionsvariation; barnlitteratur; autism; elevuppfattningar; textanalys; normkritik;

  Sammanfattning : Children’s literature that includes characters with functional variations is viewed as a tool to increase understanding in classrooms. However, this assumes that the characters are portrayed in a good light and present a positive image to pupils. LÄS MER

 2. 2. Children’s literature as teaching material in the EFL classrooms for years 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vendela Grahm; Oscar Walldén; [2022]
  Nyckelord :Children’s literature; Reading comprehension; Authentic language; Input Hypothesis; Teacher perceptions; EFL;

  Sammanfattning : The English language surrounds young children from an early age, and as they growolder, it will continue to be an important part of their lives, both inside and outside ofschool. The ability to read English is therefore essential to participate in a democraticsociety. LÄS MER

 3. 3. Understanding the role of Socio-Emotional Wealth (SEW) on CSR : A single case study of Saudi Arabian family-owned businesses

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ziad Darraki; Saravanan Pandurangan; [2022]
  Nyckelord :SEW; CSR; Family firms; SEW perspective; CSR activities;

  Sammanfattning : Introduction: In family businesses, previous literature does not discuss about the connection between Corporate Social Responsibility (CSR) activities and Socio-Emotional Wealth (SEW). Therefore, this research provides the role of SEW on CSR activities in family businesses. LÄS MER

 4. 4. Musikdidaktik i förskolan & förskoleklass : En kvalitativ studie om hur musikämnet kan leda till barnens deltagande, lärande och språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Parman Gitijah; Eva Karanta; [2022]
  Nyckelord :music; didactics; participation; learning; language development; competence; goal; tool.; Musik; didaktik; deltagande; lärande; språkutveckling; kompetens; mål; verktyg medel.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the value of music in children’s lives and to find out if music activities/lessons can affect children’s learning and development in preschool and preschool class. We want to delve deeper into the definition of music based on different perspectives. LÄS MER

 5. 5. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Niskanen; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Sammanfattning : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). LÄS MER