Sökning: "obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 824 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabell Kahnberg; Moa Malmqvist Winge; [2018-07-10]
  Nyckelord :Graviditet; barnmorska; övervikt; vårdrelation; stöd;

  Sammanfattning : Background: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13. LÄS MER

 2. 2. Immunity from arrest? - An analysis of obligations for State Parties to the Rome Statute to arrest and surrender a Head of State of a state not party to the Statute in a situation referred to the ICC pursuant to a UN Security Council resolution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Sandén; [2018]
  Nyckelord :Public international law; International criminal law; Immunity; Head of State immunity; Customary international law; Rome Statute; International Criminal Court; ICC; UN Security Council; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The International Criminal Court (ICC) was created as a compliment to domestic courts in the global fight against impunity. However, customary international law has afforded Heads of State with immunity from prosecution, even for serious international crimes. LÄS MER

 3. 3. ”Hemland är ju hemland” : transnationella aktiviteter och engagemang bland individer inom den afghanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Hertzberg; [2018]
  Nyckelord :Transnationalism; diaspora; Afghanistan; remitteringar; internationell migration; sociala sfärer; remittances; international migration; social spheres; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper focuses on the transnational activities among individuals in the Afghan diaspora in Sweden. The qualitative data of the paper is obtained through seven semi-structured interviews and analyzed through a framework of transnational activities (economic, social and political) and Van Hear’s categories on three social spheres in Afghanistan where those activities are directed (household and the extended family sphere, the well- known community sphere and the imagined community sphere). LÄS MER

 4. 4. Refugee Protection in Time of Mass Influx: A Case Study on Southeast Asian Countries and their Intergovernmental Arrangements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sirawit Pradiskool; [2018]
  Nyckelord :Refugees; Mass Influx Crisis; International Refugee Protection; Temporary Protection; Southeast Asia; ASEAN; UNHCR; International Organization; International law; International Human Rights Law; International Refugee Law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) describes a situation where the number of people crossing the international border has suddenly increased in which neither if exist, the normal individual asylum procedures nor the response capacity of individual State are able to deal with the assessment of such large numbers as a 'mass refugee influx.' In the international law context, the receiving State has an obligation to provide a ‘temporary refuge’ for any person participating in the large-scale movement. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER