Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. Contemporary Online Banking Fraud in Norway : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Weenås Aspvik; Preben Weenås Aspvik; [2020]
  Nyckelord :E-banking fraud; Fraud prevention; Fraud techniques; Internet Banking; Internet fraud; Informatics; Information systems; Norway; Online banking fraud; Online security;

  Sammanfattning : Banks are currently battling rising of fraudulent activities as it damages their relationship with their customers. Online banking fraud is decreasing trust and confidence among the customers and decreasing operating performance and increasing cost for the banks. LÄS MER

 2. 2. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Carl Fredrik Henningsson; Peter Nilsson; [2020]
  Nyckelord :granskog; kvalitetsförluster; likviditet;

  Sammanfattning : Kraftigt avvikande nederbördsmängder, höjda temperaturer och torka under 2018 skapade nya förutsättningar för skogsbruket och den växande skogen. Torkstressade granar skapar förutsättningar för granbarkborren att angripa och döda dem på kort tid. LÄS MER

 3. 3. The Strength of the Chain is in its Weakest Link

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Julia Hergart; Jennifer Ren Liu; [2020]
  Nyckelord :Information Security; Information Security Behavior; Banking Sector; Employee Behavior; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : Information is one of the most valuable assets for an organization. However, through the evolution of the internet, it has become increasingly difficult for organizations to protect their information assets. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Third-Party Payment on Traditional Banking Industry in China

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Bing Lai; [2019]
  Nyckelord :Third-party payment; Finance innovation in China; Challenge of traditional banking; non-interest income profitability; finance regulation; Business and Economics;

  Sammanfattning : The payment method is under transition making the world step into a digital and mobile oriented chapter. With the development of integration between internet technology and financial functions, China expects to have a large number of mobile payments from its citizens as a result of the population size. LÄS MER

 5. 5. Ledsagande av seniorer i samband med webben : Identifiering av tillvägagångssätt att bistå seniorer i utförandet av uppgifter på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Daniel Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Seniors; Usability; Digital interaction; Browser extensions; Seniorer; Användbarhet; Digital interaktion; Webbläsartillägg;

  Sammanfattning : Webben kan användas i många syften och kan skapa ett mervärde både i arbetslivet och det privata livet för människor. Idag förekommer användande av datorer, webben och IT generellt i ett flertal branscher. LÄS MER