Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. SWISH - Hur digitaliseringen har påverkat svenska konsumenters acceptans av mobila betalningslösningar med närmare fokus på Swish

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marko Milutinovic; [2018-06-26]
  Nyckelord :Swish; digitization; risk; consumer behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har gått igenom en enorm förändring sedan denförsta digitaliserade teknologin uppfanns. Användningen av internet har ökat och för varjedag vänder sig mer och mer till att använda digitaliserade tjänster i banker. LÄS MER

 2. 2. Kundnöjdhet - en kontantfråga : kundnöjdhetens påverkan av grad av kontanthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anton Boman; Jesper Kullander; [2018]
  Nyckelord :Customer satisfaction; cash management; cash; age; Gender; relationship time; personal contact; bank; Kundnöjdhet; kontanthantering; kontanter; ålder; kön; relationstid; personlig kontakt; bank;

  Sammanfattning : Kontanter har en avtagande trend som betalningsmedel i samhället. Banksektorn har också påverkats av kontanternas minskande genom att allt fler banker avvecklar sin kontanthantering. Detta påverkar i sin tur bankkunderna som inte längre har samma tillgång till fysiska betalningsmedel. LÄS MER

 3. 3. Implementation and Benchmarking of a Crypto Processor for a NB-IoT SoC Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sébastien Fuhrmann; Luis Cavo; [2018]
  Nyckelord :3GPP; IoT; HLS; security; cryptography; AES; SNOW; ZUC; hardware; ASIC; confidentiality; integrity; cipher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this Master’s Thesis is to investigate the implementation of cryptographic algorithms for IoT and how these encryption systems can be integrated in a NarrowBand IoT platform. Following 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifications, the Evolved Packet System (EPS) Encryption Algorithms (EEA) and EPS Integrity Algorithms (EIA) have been implemented and tested. LÄS MER

 4. 4. Analys av tekniska möjligheter för tredjepartsaktörer att integrera med banker

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jakob Danielsson; Dag Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :REST; SFTP; Web automation; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank; REST; SFTP; Webbautomatisering; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank;

  Sammanfattning : Bankers internetverksamhet har öppnat nya möjligheter för tredjepartsaktörer inomfintechbranschen som nu kan skapa innovativa ekonomi- och betalningslösningar genom attdirekt interagera med bankkonton. Ett problem för fintechbolagen är att det inte finns någontydlig information om vilka tekniker de kan använda sig av för att integrera med bankernastjänster samt vilken teknik som är mest fördelaktig för deras verksamhet och ändamål. LÄS MER

 5. 5. Gräsrotsfinansiering – en växande problematik? - En studie av andelsbaserad gräsrotsfinansiering och dess förhållande till gällande rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Wellenstam; [2018]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; spridningsförbudet; crowdfunding; banking law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tillväxtverket har identifierat ett finansiellt gap för mindre och nystartade företag i Sverige. Orsaken till detta är att dessa företag har svårigheter med kapitalanskaffning, vilket ofta är essentiellt för företags överlevad. LÄS MER