Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. SWISH - Hur digitaliseringen har påverkat svenska konsumenters acceptans av mobila betalningslösningar med närmare fokus på Swish

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marko Milutinovic; [2018-06-26]
  Nyckelord :Swish; digitization; risk; consumer behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har gått igenom en enorm förändring sedan denförsta digitaliserade teknologin uppfanns. Användningen av internet har ökat och för varjedag vänder sig mer och mer till att använda digitaliserade tjänster i banker. LÄS MER

 2. 2. Implementation and Benchmarking of a Crypto Processor for a NB-IoT SoC Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sébastien Fuhrmann; Luis Cavo; [2018]
  Nyckelord :3GPP; IoT; HLS; security; cryptography; AES; SNOW; ZUC; hardware; ASIC; confidentiality; integrity; cipher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this Master’s Thesis is to investigate the implementation of cryptographic algorithms for IoT and how these encryption systems can be integrated in a NarrowBand IoT platform. Following 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifications, the Evolved Packet System (EPS) Encryption Algorithms (EEA) and EPS Integrity Algorithms (EIA) have been implemented and tested. LÄS MER

 3. 3. Analys av tekniska möjligheter för tredjepartsaktörer att integrera med banker

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jakob Danielsson; Dag Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :REST; SFTP; Web automation; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank; REST; SFTP; Webbautomatisering; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank;

  Sammanfattning : Bankers internetverksamhet har öppnat nya möjligheter för tredjepartsaktörer inomfintechbranschen som nu kan skapa innovativa ekonomi- och betalningslösningar genom attdirekt interagera med bankkonton. Ett problem för fintechbolagen är att det inte finns någontydlig information om vilka tekniker de kan använda sig av för att integrera med bankernastjänster samt vilken teknik som är mest fördelaktig för deras verksamhet och ändamål. LÄS MER

 4. 4. Gräsrotsfinansiering – en växande problematik? - En studie av andelsbaserad gräsrotsfinansiering och dess förhållande till gällande rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Wellenstam; [2018]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; spridningsförbudet; crowdfunding; banking law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tillväxtverket har identifierat ett finansiellt gap för mindre och nystartade företag i Sverige. Orsaken till detta är att dessa företag har svårigheter med kapitalanskaffning, vilket ofta är essentiellt för företags överlevad. LÄS MER

 5. 5. Kundförtroende : Digitaliseringen av banktjänsters påverkan på kundförtroendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ellinore Kieninger; Ambjörn Martinsson; [2017]
  Nyckelord :Digitization of banking services; Internet bank; customer trust; perceived risk; perceived uncertainty; Digitalisering av banktjänster; Internetbanken; kundförtroende; upplevd risk; upplevd osäkerhet;

  Sammanfattning : Bankbranschen befinner sig i en ständig förändring, där traditionella bankkontor avvecklas och de digitala banktjänsterna tillkommer. Detta har skapat en ny sorts relation mellan bankernas kunder och banken, där den fysiska relationen har minskat och den digitala relationen har ökat. LÄS MER