Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. Gamification and its effect on investor behaviour : A qualitative study investigating the gamified trading platform Avanza

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Moore; Hugo Ljungkvist; [2022]
  Nyckelord :Gamification; Behavioural finance; Octalysis; Avanza; Financial literacy;

  Sammanfattning : The gamification trend has in recent years gained a strong hold across the field of finance. Market participants are leveraging the benefits of implementing game-design elements to previously mundane banking activities. LÄS MER

 2. 2. Användarupplevelsens påverkan på tillit till online-banker : En studie om hur bankers applicering av designprinciper påverkar organisationens framgång på internet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hannes Toräng; Sam Mowbray; [2022]
  Nyckelord :User experience; trust; distrust; online banking; Användarupplevelse; tillit; misstro; online banking;

  Sammanfattning : Banksektorn är i Sverige idag en digitaliserad marknad och en stor majoritet av svenska bankanvändare använder bankernas digitala tjänster som utgör online banking. Forskning visar på att bankers konkurrenskraft till stor del idag är beroende av deras position i den digitala miljön. LÄS MER

 3. 3. Från funktion till innovation : En studie om svenska bankkunders upplevda tjänstekvalitet på internetbanken och hur bankernas förbättringsarbete bör prioriteras

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alexander da Silva Villalba; Agnes Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Customer satisfaction; Internet banking; Mobile banking; Service quality; Quality improvement; SERVQUAL; SSTQUAL; WebQual; Kundnöjdhet; Internetbank; Mobilbank; Tjänstekvalitet; Kvalitetsförbättring; SERVQUAL; SSTQUAL; WebQual;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konkurrensen inom banksektorn har på senare tid ökat, då digitaliseringen av tjänster har möjliggjort för nya aktörer likt neobanker att etablera sig på marknaden. Kvaliteten på tjänsteerbjudandet har stor påverkan på tjänsteföretagens framgång på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 5. 5. Relationskvalitet i en digital kontext : En studie av SME-bankrelationen under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Stéen; Felicia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Relationship quality; Commitment; Trust; Satisfaction; SME; Banking; Digitalization; Relationskvalitet; Engagemang; Förtroende; Tillfredsställelse; SME; Bank; Digitalisering;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digitaliseringen har resulterat i att pappersbaserade kontanter har effektiviserats till bankkort och internetbetalningar, vilket har möjliggjort att utförandet av bankärende kan göras dygnet runt och varsomhelst. Till följd av utvecklingen har den traditionella fysiska bankrelationen begränsats och övergått till en mer digital relation. LÄS MER