Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 2. 2. The Performance of Post-Quantum Key Encapsulation Mechanisms : A Study on Consumer, Cloud and Mainframe Hardware

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alex Gustafsson; Carl Stensson; [2021]
  Nyckelord :Public-Key Cryptography; Benchmark; x86; IBM Z; z15; Asymmetrisk Kryptering; Prestandatest; x86; IBM Z; z15;

  Sammanfattning : Background. People use the Internet for communication, work, online banking and more. Public-key cryptography enables this use to be secure by providing confidentiality and trust online. Though these algorithms may be secure from attacks from classical computers, future quantum computers may break them using Shor’s algorithm. LÄS MER

 3. 3. The sustainable banking inudstry : factors associated with sustainable innovation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikolausson Robin; Edin Kristoffer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable innovation; Internal factors; External factors; Regulations; Technology; Market demand; Organizational culture; Market opportunities; Internal collaborations; Managerial dedication; Knowledge management.;

  Sammanfattning : TITLE: The sustainable banking industry - factors associated with sustainable innovation. FINAL SEMINAR: 2021-05-26COURSE: Master thesis in Business & Management - Organization at Uppsala University. AUTHORS: Kristofer Edin & Robin Nikolausson. ADVISOR: Josef Pallas. LÄS MER

 4. 4. Contemporary Online Banking Fraud in Norway : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Weenås Aspvik; Preben Weenås Aspvik; [2020]
  Nyckelord :E-banking fraud; Fraud prevention; Fraud techniques; Internet Banking; Internet fraud; Informatics; Information systems; Norway; Online banking fraud; Online security;

  Sammanfattning : Banks are currently battling rising of fraudulent activities as it damages their relationship with their customers. Online banking fraud is decreasing trust and confidence among the customers and decreasing operating performance and increasing cost for the banks. LÄS MER

 5. 5. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Carl Fredrik Henningsson; Peter Nilsson; [2020]
  Nyckelord :granskog; kvalitetsförluster; likviditet;

  Sammanfattning : Kraftigt avvikande nederbördsmängder, höjda temperaturer och torka under 2018 skapade nya förutsättningar för skogsbruket och den växande skogen. Torkstressade granar skapar förutsättningar för granbarkborren att angripa och döda dem på kort tid. LÄS MER