Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. En vågskål mellan anpassning och intrång. En kvalitativ studie om hur generation Z uppfattar sin integritet vid riktad reklam online.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Stina Stensson; [2024-03-01]
  Nyckelord :Generation Z; Integritet; Riktad reklam; Online;

  Sammanfattning : In today's society, the internet is an integral part of people's everyday lives, where every digital interaction creates a unique imprint. Through our online activities, we are carefully tracked and analyzed by various actors, primarily companies, who strive to create advertising that reaches us in our digital habitat. LÄS MER

 2. 2. Credit Card Fraud Detection by Nearest Neighbor Algorithms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Ramin Maghsood; [2023-04-13]
  Nyckelord :Fraud; Bank Fraud; Credit Card Fraud; Fraud Detection; Nearest Neighbor Algorithms;

  Sammanfattning : As the usage of internet banking and online purchases have increased dramatically in today’s world, the risk of fraudulent activities and the number of fraud cases are increasing day by day. The most frequent type of bank fraud in recent years is credit card fraud which leads to huge financial losses on a global level. LÄS MER

 3. 3. Navigating Employee Job Satisfaction and Performance: An empirical study of FinTech adoption in a Finnish bank

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Saher Sakr; Maiju Viitanen; [2023]
  Nyckelord :financial technology; fintech; technology adoption; technology acceptance; technology resistance; technology implementation; employee satisfaction; employee performance; financial institutions; traditional financial institutions; banks; banking industry; finnish banks; op bank; digitalization; digital financing; innovation in banking; artificial intelligence; blockchain; robo-advising; peer-to-peer; internet-of-things; mobile banking; online banking; theory of reasoned action; technology acceptance model; unified theory of acceptance and use of technology; motivational model;

  Sammanfattning : While FinTech is a relatively recent subject in academic literature, it is widely acknowledged as one of the most notable innovations within the financial industry. Despite the growing interest in FinTech, there is currently a lack of comprehensive understanding regarding the exact implications it will have on established financial institutions. LÄS MER

 4. 4. Internetbank som innovation : Internettjänster för ökat kundvärde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Celina Johansson; Hilda Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Internet banking; Traditional banking; Customer Value; Innovation; Digitalization; Internetbank; Traditionell bank; Kundvärde; Innovation; Digitalisering;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie belyser traditionella- och internetbanker i Sverige ur ettinnovationsperspektiv med fokus på kundvärde. Internetbankerna erbjuder idag tjänster somkan utföras när som helst av kunderna vilket gör att den traditionella banken inte är likarelevant som förr. LÄS MER

 5. 5. Det är gjort för den som förstår, Hur Value Sensitive Design kan öka äldres trygghet online

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Alvin Havel; Sebastian Wendelin Axelsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en global process som pågår i alla världens länder. Inom denna utveckling ligger Sverige i framkant. Digitaliseringen medför att tidigare analoga processer digitaliseras. Denna studie fokuserar på samtida utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medfört. LÄS MER