Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. The Impact of Third-Party Payment on Traditional Banking Industry in China

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Bing Lai; [2019]
  Nyckelord :Third-party payment; Finance innovation in China; Challenge of traditional banking; non-interest income profitability; finance regulation; Business and Economics;

  Sammanfattning : The payment method is under transition making the world step into a digital and mobile oriented chapter. With the development of integration between internet technology and financial functions, China expects to have a large number of mobile payments from its citizens as a result of the population size. LÄS MER

 2. 2. Ledsagande av seniorer i samband med webben : Identifiering av tillvägagångssätt att bistå seniorer i utförandet av uppgifter på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Daniel Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Seniors; Usability; Digital interaction; Browser extensions; Seniorer; Användbarhet; Digital interaktion; Webbläsartillägg;

  Sammanfattning : Webben kan användas i många syften och kan skapa ett mervärde både i arbetslivet och det privata livet för människor. Idag förekommer användande av datorer, webben och IT generellt i ett flertal branscher. LÄS MER

 3. 3. Individual investors' preferences regarding green bonds : A survey of Swedish investors

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lauri Kivikoski; Robert Sandberg; [2019]
  Nyckelord :green bonds; socially responsible investing; SRI; sustainable finance; environmental attitude; environmental behaviour;

  Sammanfattning : Green bonds are a type of bonds that are designated for investment projects that have a positive effect on the environment. Such projects could be preventing climate change by reducing emissions of greenhouse gases, increasing energy-efficiency, or improving waste management. Green bonds have risen considerably in issued volume in recent years. LÄS MER

 4. 4. Characterizing the HTTPS Trust Landscape : - A Passive View from the Edge

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustaf Ouvrier; [2019]
  Nyckelord :Browsers; Servers; Ciphers; Internet; Mobile communication; Telecommunication services; Online services; Web services;

  Sammanfattning : Our society increasingly relies on the Internet for common services like online banking, shopping, and socializing. Many of these services heavily depend on secure end-to-end transactions to transfer personal, financial, or other sensitive information. LÄS MER

 5. 5. ”Hänger ni med?” – En experimentell studie om hur äldre digital immigrants hanterar digitaliseringen inom banksektorn och inlärningen av digitaliserade banktjänster

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Marielle Lindgren; Marie Roos; [2019]
  Nyckelord :Digitaliseringen; Digital immigrants; Äldre generationen; Banksektorn; Digitaliserade banktjänster; Internetbank; Instruktionsguider; Inlärning; Fysiska och kognitiva nedsättningar; Attityder;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av offentliga tjänster såsom banktjänster har under det senaste decenniet ökat signifikant. Denna ökning har bidragit till såväl fördelar som nackdelar då det har skapat en omfattande tillgänglighet av tjänster för majoriteten av befolkningen men begränsningar för de individer som inte har tillräcklig kompetens gällande ny teknik. LÄS MER