Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 2. 2. Relationskvalitet i en digital kontext : En studie av SME-bankrelationen under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Stéen; Felicia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Relationship quality; Commitment; Trust; Satisfaction; SME; Banking; Digitalization; Relationskvalitet; Engagemang; Förtroende; Tillfredsställelse; SME; Bank; Digitalisering;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digitaliseringen har resulterat i att pappersbaserade kontanter har effektiviserats till bankkort och internetbetalningar, vilket har möjliggjort att utförandet av bankärende kan göras dygnet runt och varsomhelst. Till följd av utvecklingen har den traditionella fysiska bankrelationen begränsats och övergått till en mer digital relation. LÄS MER

 3. 3. Är storbankernas dominans förbi? : Digitaliseringens hot mot storbankerna

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Bergling; Hampus Lundin; [2021]
  Nyckelord :Digitization; Major Banks; Internet Banking; Competitiveness; Customer Satisfaction; Investment; Digitalisering; Storbank; Internetbank; Konkurrenskraft; Kundnöjdhet; Placering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har transformerat bankmarknaden. Denna förändring har öppnat upp möjligheter för nya aktörer att konkurrera på marknaden. Detta har även lett till att fler kunder väljer att genomföra bankbyten eller komplettera med ytterligare bank/banker. LÄS MER

 4. 4. Kundens val av bank för värdepappershandel : En kvantitativ studie som undersöker bakomliggande faktorer till kundens val av bank för värdepappershandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ramtin Danosh Hosseini; Ali Abid Zeed; [2021]
  Nyckelord :Retail investor; Banking; Digitalization; Securities trading; Customer choice; Brand; Ease of use; Price; Privatinvesterare; Bank; Digitalisering; Värdepappershandel; Varumärke; Användarvänlighet; Pris;

  Sammanfattning : Intresset för att handla med värdepapper har under senare år ökat succesivt bland svenska hushåll. För banker innebär detta en möjlighet till att öka intäkterna, men på grund av att bankerna verkar i en konkurrensintensiv bransch behöver bankerna arbeta proaktivt för att bemöta kundernas preferenser. LÄS MER

 5. 5. The Performance of Post-Quantum Key Encapsulation Mechanisms : A Study on Consumer, Cloud and Mainframe Hardware

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alex Gustafsson; Carl Stensson; [2021]
  Nyckelord :Public-Key Cryptography; Benchmark; x86; IBM Z; z15; Asymmetrisk Kryptering; Prestandatest; x86; IBM Z; z15;

  Sammanfattning : Background. People use the Internet for communication, work, online banking and more. Public-key cryptography enables this use to be secure by providing confidentiality and trust online. Though these algorithms may be secure from attacks from classical computers, future quantum computers may break them using Shor’s algorithm. LÄS MER