Sökning: "financial institutions"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade orden financial institutions.

 1. 1. A Quantitative Evaluation of Systemic Risk in the European Banking Sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jimmy Andersson; Anders Svernling; [2020-07-07]
  Nyckelord :Systemic risk measures; Systemic risk contribution; European banking supervision; Risk rankings;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. The Economic Impact of Increased Access to Commercial Banks in Ethiopia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Eriksson; Sara Nilsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Savings rates are strongly predictive of future economic growth and, for several reasons, it is difficult to save in areas where resources are scarce. Increasing access to financial services is crucial to efficiently allocate funds and can help even small savings be invested in countries that historically have had lower financial development. LÄS MER

 3. 3. Effekten av makrotillsynsregleringar på bostadspriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Klendeta Bivolaku; Anna Kurkinen; [2020-05-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the effect of implemented macroprudential tools after the financial crisis in 2008 on residential real estate prices. The aim is furthermore to compare the effect between different groups of macroprudential tools, specifically borrowing based measures and requirements on financial institutions’ capital buffers. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av möjligheten till utveckling av kommersiellt tillgänglig koldioxidlagring i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eric Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :CCS carbon capture storage ; BECCS bio energy carbon capture and storage ; Sweden; carbon dioxid storage; challenges; obstacle; commercial; CCS; BECCS; Sverige; koldioxidlagring; utmaningar; hinder; kommersiell;

  Sammanfattning : Jordens befolkning behöver kraftigt reducera koldioxidutsläppen till atmosfären för att förhindra klimatförändringar. Klimatmål har sats upp av unioner och länder där de bland annat vill förhindra en global temperaturökning över 1.5 grader. LÄS MER

 5. 5. Hållbara investeringar på gårdsmiljön i Stockholms stad : Allmännyttans investeringar ur ett socioekonomiskt och ekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Reynaldo Cardenas Sanchez; [2020]
  Nyckelord :sustainability; courtyard; finance; public housing; investment strategies; renovation process; hållbarhet; gårdsmiljö; allmännyttan; fastighetsekonomi; investeringsstrategier; renoveringsprocesser;

  Sammanfattning : Stockholm stads kommunstyrelse har under de senaste 5 - 10 åren gradvis infört nya riktlinjer för förvaltningen av bostäder och hur dess dotterbolag ska arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. Denna studie har av den anledningen syftat till att klargöra några av frågorna om hur de offentliga bostadsbolagen i Stockholms stad arbetar för att uppnå en hållbar utveckling och uppnå stadens uppsatta mål, samtidigt som de förbättrar gårdsmiljöer och byggnadernas omedelbara omgivning. LÄS MER