Sökning: "Digitalization"

Visar resultat 1 - 5 av 1984 uppsatser innehållade ordet Digitalization.

 1. 1. Halvvägs till 2022. Skolväsendets digitala transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bouroncle; Olle Hammarlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :Institutional logic; Digitalization; Swedish educational system; Policy making; Organizational change;

  Sammanfattning : The following case study analyzes the current digitalization project that is undergoing at municipal schools in Sweden. The government has emphasized the importance of a digitalized society and hopes to achieve this through a more digitalized school system. LÄS MER

 2. 2. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 3. 3. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER

 4. 4. Accelerating sustainability goals through digitalization : How the consumer industry maximizes their SDG through digitalization

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thomas Christian; Dennis Marechal; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; Sustainability; Acceleration; Supermarkets; Consumer industry;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to understand how supermarkets are able to meet their sustainability goals and accelerate them through digitized efforts. Qualitative research through case studies and primary data collected with interviews were conducted. It can be concluded that sustainability efforts get accelerated with the aid of digitalization. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av fastighetsrätten : Hinder i lagstiftningen för en digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Wallencrona; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Formkrav vid fastighetsköp har över 300 år på nacken men fyller fortfarande en viktig funktion än idag. Vid köp av fast egendom gäller enligt 4 kap. 1 § JB att en köpehandling ska upprättas med information om fastigheten, köpeskilling, en överlåtelseförklaring samt parternas underskrifter. LÄS MER