Sökning: "Digitalization"

Visar resultat 1 - 5 av 2400 uppsatser innehållade ordet Digitalization.

 1. 1. ”HAR JAG EN BOK I ÖRONEN KAN JAG GÅ HUR LÅNGT SOM HELST”. En kvalitativ studie om användares relation till ljudböcker jämfört med tryckta böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Henrietta Lundkvist; [2024-03-06]
  Nyckelord :Digital konvergens; streaming; algoritmer; ljudböcker; plattformar; uses gratifications; affordances;

  Sammanfattning : Har jag en bok i öronen kan jag gå hur långt som helst, or If I have a book in my ears, I can walk as far as I want, is a qualitative study that explores users' relationship with streamed audiobooks, compared to books in printed format. The choice of topic is driven by the fact that digitalization has transformed literature as a medium and the book industry as an enterprise. LÄS MER

 2. 2. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
  Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Utilization of digital technologies in internationalization processes. A case study of high-tech SMEs in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Funck; Marcus Schöneman; [2024-02-13]
  Nyckelord :Digitalization; Internationalization; SME;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of digitalization in the internationalization process of Swedish Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). In today's global economy, digitalization has become increasingly important for firms to remain competitive. LÄS MER

 4. 4. Dagens och morgondagens hållbara landskapsarkitektur : klimatberäkning som vägvisare i designprocessen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Cankalp; [2024]
  Nyckelord :klimatberäkning; klimatkalkyl; klimatdeklaration; landskapsarkitektur; 3D; 3D-modellering; parametrisk design; Rhinoceros; Grasshopper;

  Sammanfattning : I dag är behovet av att hitta lösningar på klimatfrågan mer brådskande än någonsin och frågan kring hur vi ska rädda klimatet är en av de största i vår samtid. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. Att leda genom barriärer : Chefers upplevelser av att hantera barriärer mot arbetsplatsdigitalisering 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elias Jägerroth Iwenstam; Kaisa Seger; [2024]
  Nyckelord :Ledarskap; Förändringsarbete; Digitalisering; Barriärer; Motstånd;

  Sammanfattning : Digitalisering är något som tagit fart de senaste decennierna och som expanderar i hög takt, i privatliv såväl som i arbetslivet och kan ses som en av de primära faktorer som leder till en omvärldsdriven förändringsprocess. Kandidatuppsatsen baseras på en kvalitativ ansats och ämnar utforska två aspekter av förändringsprocesser som drivs av digitaliseringen: hur barriärer, det vill säga motstånd, hanteras och vad de bakomliggande orsakerna kan vara till att barriärer uppstår. LÄS MER