Sökning: "Rhinoceros"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Rhinoceros.

 1. 1. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Amanda Gagné; [2021]
  Nyckelord :Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. LÄS MER

 2. 2. En studie av parameterstyrda modeller under projektering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mehran Noorzaei; [2021]
  Nyckelord :Grasshopper; computational design; parametric design; construction planning and automation.; Grasshopper; parameterstyrd design; parametrisk design; projektering och automatisering.;

  Sammanfattning : Framgången i ett komplicerat byggprojekt bygger på välplanerad projektering som i sin tur är beroende av erfarna aktörer för att kunna vara konkurrenskraftig. Genom att utnyttja parameterstyrda modeller i bland annat repetitiva projekteringsprocesser kan även samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer effektiviseras. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 4. 4. Parameterstyrd projektering : En studie av parameterstyrd projektering utav en fackverkskomponent

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Woldereta Araya; Sarmad Hazem; [2021]
  Nyckelord :Parametric modelling; Grasshopper; Rhinoceros; Project planning; Truss component;

  Sammanfattning : The endeavor for optimization and development in the construction industry is warranted where new solutions are highly sought for. The importance of communication and efficiency in a project planning phase is of highest importance. LÄS MER

 5. 5. Optimization of the process for reuse of steel beams using parametric design

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Muhannad Asaad; Abdulla Husseini; [2021]
  Nyckelord :Reuse of steel beams using parametric design; Återbruk av stålbalkar med hjälp av parametrisk design;

  Sammanfattning : Planet Earth's climate naturally varies over time, however the rapid change that is now takingplace is due mainly to human influence. Buildings and real estate sector's emissions ofgreenhouse gases is responsible for approximately 20,6% of Sweden’s total emissions ofgreenhouse and 33% of energy used 2018. LÄS MER