Sökning: "blockchain"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet blockchain.

 1. 1. A Decentralized Voting System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Fahmi Abdulqadir Ahmed; Gustaf Engström; Omar Hindawi; Tom Tobiasson; Melker Veltman; Oskar Wallgren; [2020-10-30]
  Nyckelord :Decentralized; Voting; Election; Blockchain; Hyperledger; Sawtooth; Consensus; Transaction Processor; Distributed Systems;

  Sammanfattning : The target of the project "A Decentralized Voting System" is to investigate whetherrecent developments in distributed systems can make a decentralized voting systemcapable of replacing the current systems in place. The current voting systems thatare taken into account are primarily democratic electoral voting systems, such asthe Swedish national electoral voting system. LÄS MER

 2. 2. Blockchain, the New Driver in the Automotive Global Supply Chains? - A multiple case study of the blockchain implementation barriers in the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefin Dahlbäck; Ida Söderlund; [2020-06-25]
  Nyckelord :MNCs; Global Supply Chains; Governance; Blockchain Technology; Transparency; Technology Implementation; Sustainability; Automotive Industry;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Barriers to blockchain adoption in the public electrical vehicle charging market

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Erik Westerström; [2020]
  Nyckelord :blockchain; adoption; public; electrical vehicle; charging; market structure; barriers;

  Sammanfattning : The adoption of blockchain in the public electrical vehicle charging market has yet to be realized to its full potential, despite existing proof-of-concept. A positive outlook for blockchain is suggested by contemporary research, as well as the need for empirical studies to fully identify blockchain’s barriers to adoption. LÄS MER

 4. 4. Trust Management for A Decentralized Service Exposure Marketplace

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmed Aly Beder; [2020]
  Nyckelord :Trust Management; Service Exposure; Blockchain; Service Mesh; Decentralized Marketplace;

  Sammanfattning : Enabling trust between entities to collaborate, without the necessity of a third-partymediator is a challenging problem. This problem is highlighted when the collaborationinvolves a complicated process, spans multiple systems, and encompasses a largenumber of entities. This is the case in a decentralized service exposure marketplace. LÄS MER

 5. 5. Blockchain för att säkra Internet of Things

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Tahir Sabe; Ridom Khan; [2020]
  Nyckelord :Bachelor’s degree project; IoT; Internet of Things; Blockchain; Smart contracts; Risk analysis; Kandidatexamensarbete; IoT; Internet of Things; Blockchain; Smarta kontrakt; Riskanalys;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det fler anslutna enheter till internet, Internet of Things-enheter som det benämns, än vad det finns människor på jorden och produkter är lättillgängliga för den vanliga konsumenten. När fler enheter kopplas upp till internet är det också viktigt att hålla reda på dem. LÄS MER