Sökning: "blockchain"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet blockchain.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. BLOCKCHAIN FÖR EXAMENSBEVIS En studie om EU:s projekt att utnyttja blockchain för hanteringen av examensbevis

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :John Olsson; Vincent Jarnung; [2023-02-01]
  Nyckelord :Blockchain; Tillit; Emerging technology; Examensbevis; SSI; EBSI;

  Sammanfattning : Vid examen från en utbildning utfärdar universitet ett bevis på att studenten klarat sin utbildning. Historiskt har detta delats ut som ett diplom i pappersform vid tillfälle av en examensceremoni eller liknande. LÄS MER

 3. 3. Hjälpmedelslogistikens möjligheter: en stagnerad marknad med stor potential

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Marcus Oknelid; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; Sustainable Development Goals SDG ; MDR; Industry 4.0; Closed loop supply chain; Blockchain.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: The possibilities of healthcare logistics, a stagnated market with great potential Author: Marcus Oknelid Supervisors: Bertil Nilsson, division of industrial management, The faculty of engineering at Lund University. Lars Eiring, CEO, Myloc AB Examiner: Johan Marklund, division of industrial management, The faculty of engineering at Lund University. LÄS MER

 4. 4. HL-DRIP: A Blockchain-based Remote Drone ID Protocol registry management : Evaluation of a Hyperledger Fabric-based solution to manage DRIP registries

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Juan Basaez Serey; [2023]
  Nyckelord :DRIP; Drone Remote ID; Hyperledger-Fabric; IPFS;

  Sammanfattning : On January 15, 2021, the Federal Aviation Administration published the Unmanned Aircraft System Remote Identification rule with the intention of improving airspace security regarding the use of Unmanned Aircraft. According to the rule, UAs in flight must provide the public with information such as their identification, location, and altitude. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Security Implications of a Decentralized Internet : Vulnerabilities in Web3 and Blockchain-Based Networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Blondell; [2023]
  Nyckelord :Blockchain; Web3; security; smart contracts; vulnerabilities; Blockchain; säkerhet; Web3; smart-contracts; sårbarheter;

  Sammanfattning : The internet has evolved from an information-based reading platform to a read-and-write platform which is dominated by a handful of organizations. This centralization has led to a movement suggesting a new shift using blockchain technology to create a decentralised internet. LÄS MER