Sökning: "Fraud"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet Fraud.

 1. 1. An evaluation of last digit-based test as a tool for electoral fraud detection

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Asma Hussein; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the pursuit of developing reliable tools for electoral fraud detection, tools that use statistical analysis have become very popular. Specifically, methods of digits pattern analysis, of election results, based on observations such as ‘Benford’s law’ have been deemed especially promising tools in electoral fraud detection. LÄS MER

 2. 2. Impact of negative announcements on share prices : - A quantitative study of two Swedish companies

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Berg; Malin Rydberg Rajala; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accounting fraud is a common problem in the society and the number of accounting frauds has increased enormously during the last decade. This issue affects a lot of stakeholders in a negative way, such as investors, employees and competitors. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på riskbedömning : en studie i försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Håkansson; Pontus Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Försäkringsbranschen; digitalisering; riskbedömning; asymmetrisk information; Principal-agentteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur riskbedömning för svenska försäkringsgivare har påverkats av digitaliseringen, med fokus på asymmetrisk information.  Med försäkringstagarens ökade möjligheter att jämföra och teckna försäkringar på internet belyser vi från försäkringsgivarens perspektiv problematiken med att minimera asymmetrisk information när kontakten med kunden sker automatiserat. LÄS MER

 4. 4. Earnings management research design - An evaluation of aggregate and specific accruals models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Hugo Alhanko; Cecilia Hällzon; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; Model design; Accruals models; Opportunistic behaviour;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate whether accruals models are useful to detect earnings management in listed Swedish companies. We analyse the ability of aggregate and specific accruals models to detect manipulation, to provide unbiased estimates of discretionary behaviour and to identify known cases of accruals fraud. LÄS MER

 5. 5. Warranty reserve forecast for complex products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Nyckelord :Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Sammanfattning : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. LÄS MER